Rolnictwo miesiąc później

1 lutego 2021. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności podejmie pełną działalność operacyjną z opóźnieniem, w dniu 1 marca – poinformował minister Roman Leszczenko.

Gabinet Ministrów, decyzją z 28 grudnia 2020 r., wyznaczył inaugurację prac tego resortu na 1 lutego 2021. Jak podał Leszczenko, przyczyną opóźnienia są przeszkody biurokratyczne i inne blokady.

Warto jeszcze przypomnieć dwie daty:

  • Jesienią 2019 r. resort rolnictwa przyłączono do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa.
  • 17 grudnia 2020 r. Roman Leszczenko – szef Państwowej Służby Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy został ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy. Uzasadniając tę nominację premier Denys Szmuhal mówił: „Ukraina ma potężny sektor rolny, więc od pierwszych miesięcy naszego rządu rozmawialiśmy o przywróceniu pełnoprawnego ministerstwa rolnictwa. Pierwszym krokiem jest mianowanie ministra.”

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn