PRAWO i REFORMY

PRAWO I REFORMY

Odbudowa z różnych perspektyw

18 marca 2023. „Nie ma sztucznego podziału między pomocą bieżącą udzielaną Ukrainie a planem odbudowy, którego pierwszy zarys władze Ukrainy

Droższe błędy urzędnicze

17 marca 2023. Państwowa Służba Regulacyjna zapowiedziała nowe projekty ustaw, które mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w stanie wojennym.

Kijów z balkonu naszego Biura

16 marca 2023. Widok z biuro Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie, przy ulicy Chorywa  (Khoryva) 4. Fotografowała Wiktoria