Kadry dla modernizacji

20 kwietnia 2024. Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Empiria i Wiedza wraz z Uniwersytet SWPS i Kyiv School of Economics będą wspólnie kształciły kadry dla ukraińskiego sektora publicznego.

Na początku maja grupa 20 młodych osób z Ukrainy (studenci KSE, pracownicy ukraińskiej administracji rządowej oraz banków państwowych) rozpocznie 8. miesięczny staż w BGK, połączony ze studiami podyplomowymi na kierunku „Public Management and Policy Design”. Celem programu jest budowa kompetencji niezbędnych do projektowania i wdrażania polityk publicznych oraz tworzenia instytucji rozwoju w Ukrainie. Program ten jest też krokiem w kierunku budowy partnerskich relacji polsko-ukraińskich opartych na realnych działaniach i projektach rozwojowych.

Na stronie Uniwersytetu SWPS czytamy:

Co wyróżnia projekt kształcenia akademickiego „Public Management and Policy Design”?

  • program studiów oparty jest na nowoczesnych standardach nauczania polityk publicznych i administracji,
  • opiera się na doświadczeniach i dorobku Uniwersytetu SWPS w zakresie polityk publicznych, zarządzania, projektowania i psychologii,
  • wzmocniony jest unikalną wiedzą specjalistyczną z sieci partnerów instytucjonalnych programu,
  • absolwenci będą przygotowani do wdrażania rozwiązań publicznych skutecznie, zgodnie z najlepszymi praktykami i z użyciem nowoczesnych technologii.


Program przygotowuje kolejne pokolenie praktyków i badaczy do zrozumienia i skutecznego przekształcania polityk publicznych w służbie bardziej zrównoważonych i odpornych społeczeństw demokratycznych.

Na zdjęciu: inicjatorzy projektu szkoleniowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn