PRZEMYSŁ

COMMON FUTURE

27 maja 2024. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyło się spotkanie organizatora i partnerów merytorycznych Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMOM FUTURE.

499-500-501

7 maja 2024, w Katowicach, rozpoczyna się Europejski Kongres Gospodarczy – największa impreza biznesowa w Europie Centralnej. Wydarzenie jest realizowane

Izba w Sejmie

24 kwietnia 2024. Ograniczenia swobody przepływu kapitału, towarów i specjalistów pomiędzy Ukrainą i Polską- to główne problemy, jakie przedstawiciele Polsko

Produkowanie wolności

23 kwietnia 2024. Dania przeznaczy 28,5 mln USD na zakup broni i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Ukrainy od ukraińskich