Ukraina ma ministra rolnictwa

17 grudnia 2020. Roman Leszczenko- szef Państwowej Służby Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy został ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy.

Ja jego kandydaturą zagłosowało 242 posłów deputowanych do Rady Najwyższej. Uzasadniając kandydaturę Leszczenki, premier Denys Szmyhal powiedział: „Ukraina ma potężny sektor rolny, więc od pierwszych miesięcy naszego rządu rozmawialiśmy o przywróceniu pełnoprawnego ministerstwa rolnictwa. Pierwszym krokiem jest mianowanie ministra.”

Minister Leszczenko powiedział, że ponowne ustanowienie ministerstwa rolnictwa jest „wyrazem historycznej sprawiedliwości”. Dodawał, że „strategia rozwoju sektora rolnego wymaga dialogu. Elementem polityki rolnej jest też to, że w końcu odpowiemy na pytanie, gdzie pozostało 5 milionów hektarów gruntów państwowych? Nigdy nie spotkałem większych oporów i sprzeciwów niż w ciągu pół roku mojej pracy na stanowisku szefa Geokatastra”.

W tym dniu ukraińskie rolnictwo uzyskało jeszcze jeden prezent: w drugim czytaniu, czyli ostatecznie, Rada Najwyższa obniżyła stawki VAT dla wybranych produktów rolnych z 20 proc. do 14 proc.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn