Mamy przyczółki energoefektywności

We wrześniu Fundusz obchodzi pierwszą rocznicę programu „Energodom”. Jakie są cechy szczególne programu wsparcia wspólnot mieszkaniowych i jego pierwsze efekty?

– Program „Energodom” to nasz najważniejszy i największy projekt, główna działalność, której poświęcamy 100 proc. pracy. Mamy niezakończony jeszcze mini-program „Pierwsze Jaskółki”, w ramach którego realizowane jest 10 projektów. W „Jaskółkach” wybrano 10 wspólnot mieszkaniowych, które otrzymały grant i realizują przedsięwzięcia efektywności energetycznej w swoim budynku oraz pomagają nam w przetestowaniu procedur i warunków większego programu. Jakie są już efekty programu „testowego”? Zmodernizowano 6 budynków i 6 budynków otrzymało granty.

– Trochę liczb. Jaka jest aktualna liczba zgłoszeń w ramach programu „Energodom” oraz wartość zgłoszonych projektów?

– Wpłynęło do nas 206 wniosków.  Ponad 18 tysięcy ukraińskich rodzin chce uczestniczyć w projektach energoefektywności. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Fundusz otrzymał dwa razy więcej zgłoszeń niż w całym poprzednim okresie, od września 2019 roku.

Wpłynęły do nas wnioski o wsparcie na kwotę 1 mld 312 mln UAH. Ogólna wartość przyznanych grantów, według wstępnych obliczeń, wyniesie ponad 910 mln UAH.

Wiosną, wraz z korona-kryzysem, wiele wspólnot mieszkaniowych zawiesiło proces przygotowania wniosków. Jest to związane z pewną niestabilnością gospodarczą, mimo tego jednak jeszcze ok. 200 wspólnot mieszkaniowych pracuje nad dokumentacją.

– Podczas Forum Energy Day mówiła Pani, że statystyki ciągle się zmieniają, czyli liczba zgłoszeń się zwiększa i to cieszy. Czyż nie?

– Wszystko jest bardzo względne. Oczywiście, chce się więcej zrobić. Jednak, jeśli porównamy działalność naszego Funduszu, na przykład, z litewskimi i polskimi funduszami podobnego typu, nasze tempo działań jest szybsze. Kiedy koledzy zza granicy interesują się naszymi postępami, są pozytywnie zdziwieni. Trzeba podkreślić, że byliśmy wcześniej przygotowani do pracy- mieliśmy „przyczółek energoefektywności”, na przykład „ciepłe kredyty”, które rozbudziły zainteresowanie opinii publicznej. Ale, weszliśmy do programu i…  za pół roku rozpoczęła się pandemia. Dlatego osiągnięte wskaźniki można uznać za dobre.

– Jaka jest, Pani zdaniem, przyczyna sukcesu Funduszu?

– Powtórzę: mamy przyczółek. Polska, na przykład, zaczynała ponad 25 lat temu. My mamy dziś ponad 3000 wspólnot mieszkaniowych, one już robiły małe projekty i są mentalnie przygotowane do współpracy z Funduszem. Patrzymy na Polskę. Wydaje nam się, że początkowe warunki mamy trochę lepsze od polskich sprzed lat, ponieważ ludzie są bardziej świadomi, dostrzegają problem wydawania środków na energię.

– Jakie są oczekiwania Funduszu co do współpracy z Polską oraz innymi krajami?

– Pragnę wspomnieć o polsko-ukraińskim projekcie E-ETAP (Energy Efficiency Training and Auditing Project in Ukraine). Podoba się nam nauczanie klasycznych, podstawowych umiejętności w zakresie audytu energetycznego. Mamy nadzieję, że przestaną obowiązywać ograniczenia spowodowane przez koronawirus i będziemy mieli możliwość odwiedzić Polskę, aby przejąć wasze doświadczenie. Mamy duże szczęście, że Przewodniczącym Rady Nadzorczej FEE jest Andrzej Rajkiewicz, który był założycielem podobnego funduszu w Polsce. Dzieli się z nami doświadczeniem, a my staramy się dostosowywać to do naszych realiów, choć to nie zawsze to wychodzi ze względu na różnice między naszymi w krajami.  Ukraina idzie swoją drogą, ale przyglądamy się doświadczeniom Polski, Litwy i ostatnio Estonii.

– Ze względu na korona- kryzys rok był ciężki dla wszystkich. Co dalej?

– Rok 2020 dobiega końca. Postawiliśmy sobie za cel ulepszenie programu. Rewidujemy strategię: powołujemy kierowników projektów, zmieniamy strukturę organizacyjną, priorytety, zwiększamy personel, poprawiamy procedury.

Postawiliśmy sobie również za cel bycie strukturą zorientowaną na klienta. Zgodnie z nową koncepcją, od września, wprowadzamy komunikację ze wspólnotami mieszkaniowymi. Na przykład, kiedy wspólnota mieszkaniowa będzie otrzymywała od Funduszu pisemne zawiadomienie, również będzie otrzymywała kontakt telefoniczny z możliwością otrzymania konsultacji. Tworzymy „jedno okienko” do przesyłania zgłoszeń do programu za pośrednictwem banku, stawiamy na minimalną komunikację – takie środki wcześniej nie były stosowane. Robimy to, aby zapobiegać korupcji i unikać ryzyka. Planujemy badanie tzw. podróży klienta, a w następnym roku chcemy zbudować platformę IT. Po okresie spowolnienia działań, z powodu pandemii, aktywnie pracujemy w celu udzielenia kompleksowej pomocy wspólnotom mieszkaniowym.

Rozmawiała: Anna Stożko, Kijów

Więcej informacji o Funduszu na: https://eefund.org.ua/en/partners

Facebook
Twitter
LinkedIn