Modernizacja elektrociepłowni – niezbędna

8 czerwca 2021. Ukraina potrzebuje ponad 4 mld EUR na modernizację elektrociepłowni.

Na forum „Ukrainia30.Ekologia” wiceminister energii Maksym Nemczynow powiedział, że Ukraina na razie realizuje krajowy plan redukcji emisji przez duże spalarnie. W tej chwili państwo nie narusza międzynarodowych zobowiązań w żadnej z emisji. Ale już od 2025 r. bez modernizacji nastąpi przekroczenie tych wskaźników i naruszenie zobowiązań.

Teraz krajowy plan przewiduje modernizację ponad 90 instalacji. Łącznie, aby wykonać plan inwestycji, operatorzy muszą zainwestować do 4,3 mld EUR.

Według Niemczynowa ministerstwo pracuje obecnie nad opracowaniem mechanizmu finansowania działań ekomodernizacyjnych. Planowana jest optymalizacja urządzeń opalanych węglem oraz modernizacja w zakresie niezbędnym do bezpiecznej i zrównoważonej pracy systemu energetycznego. Nowe instalacje powinny już być budowane z uwzględnieniem wymagań środowiskowych bez  wykorzystywania paliw kopalnych.

Celem planu jest stopniowa redukcja emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) oraz pyłu z istniejących dużych obiektów energetycznego spalania. Chodzi o te, których moc cieplna wynosi ponad 50 mW lub więcej, a pierwsze pozwolenie na emisję lub projekt instalacji zostało wydane przed 1 lipca 1992 r.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn