Fundusz chce większych gwarancji

7 czerwca 2021. Fundusz Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych rozważa zwiększenie kwoty gwarantowanych depozytów bankowych osób fizycznych do 800 tys. lub nawet 1 mln UAH, w zależności od kondycji finansowej Funduszu – poinformowała szefowa Funduszu Switłana Rekrut, w rozmowie z portalem internetowym „Minfin”.

Jak pisaliśmy wcześniej, w Radzie Najwyższej zarejestrowano ustawę, która przewiduje, że do 2023 r. kwota gwarantowanych depozytów bankowych osób fizycznych zwiększy się z 200 tys. do 600 tys. UAH. Przy tym, jak zaznaczyła Switłana Rekrut, celem strategicznym Funduszu jest osiągnięcie europejskiego poziomu kwoty gwarancji depozytów, czyli 100 tys. EUR (ok. 3,3 mln UAH).

Szefowa Funduszu wyjaśniła, że wysokość gwarantowanej kwoty zależy od trzech czynników:

  • kwota gwarancji nie może być mniejsza niż 5. krotność PKB na mieszkańca. Dzisiejsze 200 tys. UAH to znacznie mniej od światowego benchmarku.
  • Po drugie, na wysokość gwarancji wpływa jej pokrycie według ilości depozytów. Tutaj, ze względu na dużą liczbę małych depozytów w systemie bankowym, Ukraina z pokryciem ponad 98 proc. zawsze była na topie.
  • Trzeci czynnik to pokrycie według kwoty depozytów. Obecnie wskaźnik ten w Ukrainie wynosi 40 proc., natomiast według światowej praktyki powinien on przekraczać 50-60 proc.

Ponadto zwiększenie kwoty gwarantowanej zależy od kondycji finansowej Funduszu Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych. Środków powinno starczyć na pokrycie wypłat zarówno w warunkach normalnych, jak i kryzysowych, bez konieczności zaciągania pożyczek państwowych, co jest realne przy wzroście do 600 tys. UAH. „Jeśli nasze wskaźniki będą wyższe, wrócimy do kwestii zwiększenia kwoty do 800 tys., a nawet 1 mln UAH przed terminem” – podsumowała Rekrut.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn