Większe gwarancje dla depozytów

2 czerwca 2021. W Radzie Najwyższej zarejestrowano ustawę, która przewiduje stopniowe zwiększenie kwoty gwarantowanych depozytów bankowych osób fizycznych. O tym informuje portal Ekonomiczna Prawda, powołując na szefa Komitetu Podatkowego Rady Daniła Getmancewa.

Ustawa nr 5542-1 zakłada zwiększenie kwoty gwarancji depozytu z 200 tys. do 600 tys. UAH w dwóch etapach:

  • do 31 grudnia 2022 roku kwota ta zostanie podniesiona do poziomu 400 tys.,
  • od 1 stycznia 2023 roku – do 600 tys. UAH.

Ponadto Rada Najwyższa Ukrainy zarejestrowała rządowy projekt ustawy nr 5542 o przystąpieniu Oszczadbanku do Funduszu Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych, który ma zapewnić płynność tego procesu i zminimalizować możliwe ryzyka.

Na dzień 1 kwietnia 2021 r. część zadłużenia Funduszu Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych to długi zabezpieczone wekslami wystawionymi w zamian za obligacje skarbowe w latach 2015-16 na łączną kwotę 68,9 mld UAH. Całkowite zadłużenie, które Fundusz Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych ma spłacić do grudnia 2031 roku, wynosi 111,10 mld UAH, z czego 64,16 mld UAH to naliczone odsetki. Według obliczeń grupy roboczej przy Radzie Stabilności Finansowej, Fundusz nie jest w stanie zgromadzić tych środków, a deficyt wynosi ponad 80 mld UAH.

W związku z zaistniałą sytuacją ustawa przewiduje również mechanizmy uregulowania spłaty zobowiązań wekslowych, m.in. poprzez przekazanie odpowiednich środków do budżetu państwa, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia stabilności finansowej systemu gwarantowania depozytów osób fizycznych.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn