Łatwiej wjechać do Ukrainy

8 czerwca 2021. Gabinet Ministrów luzuje zasady wjazdu do Ukrainy dla cudzoziemców. Pozwolono również na całodobową działalność restauracji i imprezy masowe.  

Zmiany przewidują, że obcokrajowcy przy wjeździe na terytorium Ukrainy mogą przedstawić oprócz wyników testu PCR, test antygenowy lub dokument potwierdzający pełne szczepienie przeciwko Covid-19. Wcześniej warunkiem koniecznym było przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR. Rząd Ukrainy zwolnił też obywateli Ukrainy z obowiązku samoizolacji, jeśli posiadają negatywny wynik testu PCR albo testu ekspresowego.

Nie ma także zakazu prowadzenia lokali gastronomicznych po godzinie 24. Inną nowością jest możliwość organizowania imprez masowych (pod pewnymi warunkmi).

W obiektach kultury, takich jak kina i teatry, może być zajęte 2/3 miejsc.

8 czerwca liczba nowych przypadków wyniosła 1602. Według Centrum Zdrowia Publicznego w Ukrainie zaszczepiono 1284143 osób (1 dawka), 152142 osob – 2 dawki.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn