Kurs euroatlantycki jak głęboki?

2 lipca 2021. Jakie kraje są najbliższymi sojusznikami Ukrainy? Stany Zjednoczone uzyskały najwyższą ocenę 44 proc. respondentów, na drugim miejscu znalazła się Polska- 37 proc., na trzecim Litwa z 34 proc. wskazań. Inny kraj NATO, Węgry „zamykały peleton”, gdyż otrzymały tylko 5 proc. głosów.

To wynik badania, które Centrum im. Razumkowa zrealizowało w dniach 23- 28 kwietnia 2021 r. we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Krymu oraz tymczasowo okupowanych terytoriach regionów Doniecka i Ługańska. Wywiady przeprowadzono z 2021 respondentami w wieku powyżej 18 lat.

Badanie ma szerszy kontekst i jest cyklicznym, regularnie powtarzanym zobrazowaniem nastawienia obywateli Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, do euroatlantyckiego kursu w polityce ukraińskiej.

Gdyby w najbliższej przyszłości odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO, zdecydowana większość ankietowanych Ukraińców, bo 71 proc., wzięłaby w nim udział. Według badaczy z Centrum im. Razumkowa oznacza to, że sprawy NATO postrzegane są jako istotny interes publiczny, że decydują w strategicznym kursie kraju. Jaki byłby wynik takiego referendum? 54 proc. badanych gotowych jest głosować za przystąpieniem Ukrainy do NATO, 31 proc. jest przeciw, a 15 proc. jest niezdecydowanych. Największy odsetek zwolenników NATO (64 proc.) stwierdzono w grupie wiekowej 18-29 lat. Proporcje pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami zmieniają się wraz z wiekiem w sposób niemal liniowy, wykazują spadek poparcia, ale nawet najstarsi respondenci w wieku 60+ popierają głównie przystąpienie do NATO (48 proc.), w porównaniu do 37 proc. przeciwników członkostwa.

Dobrze to czy źle? Jak interpretować powyższe wyniki badania opinii?

Warto porównać je z wcześniejszymi sondażami. W 2012 r. tylko 14 proc. respondentów zamierzało zagłosować za przystąpieniem do NATO, a 62 proc. było temu przeciwnych. Poparcie dla członkostwa w NATO w kwietniu 2014 r. wzrosło do 37 proc. (wobec 42 proc. przeciwników) i osiągnęło 48 proc. w listopadzie 2015 r., przewyższając odsetek przeciwników (33 proc). Nietrudno zauważyć, że zmiana stosunku Ukraińców do NATO związana jest z Euromajdanem, zajęciem Krymu przez Rosję i wojną hybrydową w Donbasie.

Poziom poparcia dla integracji europejskiej jest tradycyjnie nieco wyższy niż w przypadku wstąpienia do NATO- 62 proc. wszystkich respondentów zagłosowałoby za przystąpieniem Ukrainy do UE, a 26 proc. zagłosowałoby przeciwko. 

W czasie wywiadów zadano pytanie o gotowość do obrony Ukrainy z bronią, w formacjach wojskowych. Tak- odpowiedziało 24 proc. ogółu badanych, w tym 39 proc. mężczyzn i 11 proc. kobiet. Gotowość obrony w jednostkach ochotniczych wyraziło 29 proc. ogółu badanych, w tym 21 proc. mężczyzn i 37 proc. kobiet. To zła wiadomość dla tzw. zielonych ludzików.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn