Kolejny kredyt EBOR dla Lwowa

20 maja 2021. EBOR udziela miastu Lwów pożyczki w wysokości 22 mln EUR.

Jak informują w Radzie Miasta Lwowa warunki kredytu są bardzo dogodne. Oprocentowanie wynosi 2,1 rocznie. Fundusze te są przeznaczone dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które potrzebują inwestycji w związku z pandemią.

To wspólne wsparcie zaspokoi potrzeby płynnościowe i obrotowe: spółki przewozowej „LvivElektroTrans”, przedsiębiorstwa komunalnego Lvivavtodor, które zajmuje się budową i utrzymaniem dróg, a także jest odpowiedzialne za zarządzanie ruchem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Lvivvodokanal oraz przedsiębiorstwa ciepłowniczego Lvivteploenerho i przedsiębiorstwa komunalnego „Zielone miasto”. Pożyczki rekompensują przejściowe spadki dochodów w związku z kryzysem koronawirusa i pomogą pokryć koszty operacyjne.

EBOR przekazał już Lwowowi prawie 140 mln EUR na rozwój infrastruktury transportowej, modernizację wodociągów i kanalizacji, poprawę gospodarki odpadami, budowę dróg i modernizację systemu ciepłowniczego. Bank sfinansował również budowę nowoczesnego centrum handlowo-rozrywkowego, co pomogło stworzyć miejsca pracy i przyciągnąć inne inwestycje. EBOR ma biuro we Lwowie, aby lepiej zaspokajać potrzeby finansowe miasta i firm na zachodniej Ukrainie.

Ukraina jest jednym z trzech krajów o największej aktywności EBOR. Tylko w ostatnich dwóch latach bank zobowiązał się do przekazania ukraińskiej gospodarce 2 mld EUR. Finansuje projekty związane z infrastrukturą, efektywnością energetyki i jej bezpieczeństwem, rolnictwem i przemysłem oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Inwestycje są połączone ze wsparciem dla reform, które tworzą przyjaźniejsze otoczenie biznesowe.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn