Na drodze do „ruchu bezwizowego dla przemysłu”

18 maja 2021. Według pierwszego raportu ekspertów misji UE, ukraińskie ramy prawne są w wysokim stopniu zgodne z regulacjami unijnymi. To ważny etap na drodze do „ruchu bezwizowego dla przemysłu”.

Jak informują w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy, ocena dokonana przez misję Unii Europejskiej zakończyła się w maju. Przedstawiowny został oficjalny raport, który stanowi podstawę do dalszych działań na rzecz transpozycji przepisów unijnych.

Raport ekspertów UE zawieraja pozytywną ocenę zgodności ukraińskich ram prawnych z regulacjami unijnymi, co zapala „zielone światło” dla kolejnych etapów.

Według Ihora Petraszki, ministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa, po raz pierwszy od odzyskania przez Ukrainę niepodległości, podejmowane są systematyczne i zaplanowane działania na rzecz „ruchu bezwizowego dla przemysłu”. Po raz pierwszy od wielu lat miała miejsce kompleksowa ocena wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Eksperci UE zdefiniowali zadania, którymi należy się zająć w ramach przygotowań do zawarcia umów. Chodzi m.in. o  uznawanie oznakowania CE i uczestnictwo w systemach RAPEX i ICSMS.

Z raportu wynika, że krajowa infrastruktura jakości działa w oparciu o normy i zasady UE. Kompleksowy audyt prac wszystkich instytucji w zakresie regulacji technicznych rozpocznie się w najbliższych tygodniach.

Ukraiński rząd spodziewa się podpisania z UE porozumienia o „ruchu bezwizowym dla przemysłu” w 2021 roku.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn