Grunty rolne elektronicznie

19 maja 2021. Rada Najwyższa przyjęła drugą kluczową ustawę, dotyczącą rynku obrotu ziemią. To ustawa o sprzedaży oraz najmie gruntów państwowych i mienia komunalnego poprzez aukcje elektronicznych.

W drugim czytaniu do projektu wpłynęło 700 poprawek. Rada rozpoczęła rozpatrywanie projektu 29 kwietnia, uchwaliła ustawę 18 maja.

Wraz z wejściem w życie ustawy będą prowadzone elektroniczne aukcje gruntów – w jednym elektronicznym systemie obrotu i w czasie rzeczywistym. Uczestnikami aukcji gruntów mogą być osoby fizyczne lub prawne.

Nowy system aukcyjny zapewnia automatyzację szeregu procesów, publikację wszystkich dokumentów przetargowych i wykazu działek w systemie elektronicznym w domenie publicznej. Zapewni to skuteczną organizację i przeprowadzanie aukcji gruntów.

W efekcie aukcji zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, prawa budowlanego (nadbudowy) lub dzierżawy długoterminowej działki ze zwycięzcą aukcji, który zaoferował najwyższą cenę.

Zmieni się również wysokość opłaty gwarancyjnej za działkę, która będzie wynosić co najmniej 30 proc. ceny wywoławczej sprzedaży działki lub wielkość początkowej opłaty rocznej za użytkowanie działki.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn