12 maja 2021. Siedemdziesiąt dziewięć procent Ukraińców jest przeciwnych sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom. Zdaniem Premiera Denysa Szmyhala po uruchomieniu rynku ziemi, w ciągu 5-10 lat, wartość gruntów może wzrosnąć od 2 do 5 razy.

Według badania przeprowadzonego przez grupę socjologiczną „Rating” decyzja o uwolnieniu rynku gruntów powinna być podjęta w referendum ogólnoukraińskim- tak sądzi 77 proc. ankietowanych Ukraińców.

Przeciwko przyznaniu cudzoziemcom prawa do zakupu gruntów rolnych w Ukrainie było 79 proc. badanych, za takim rozwiązaniem opowiada się jedynie 15 proc.

Jak powiedział premier Denys Szmyhal, przygotowania do uruchomienia rynku ziemi „idą zgodnie z planem, dzięki Rady Najwyższej- bardzo trudna do przyjęcia ustawa 2194, czekamy na przyjęcie ustawy 2195, która wprowadzi możliwość handlu elektronicznego ziemi. Patrząc na doświadczenie naszych sąsiadów, w ciągu 5-10 lat wartość ziemi może wzrosnąć od 2 do 5 razy.

To dokapitalizuje nasze państwo i naszych obywateli- Ukraińców, których są właścicielami ziemi. Ukraińcy otrzymają prawo, a nie obowiązek sprzedaży swojej ziemi. A prawo daje możliwość podejmowania decyzji. Podrożała ziemia – sprzedaj ją drogo po cenie rynkowej bez korupcyjnego podatku, który nakładali urzędnicy, gdy nie było rynku ziemi”.

  • Badanie przeprowadzono w dniach 23-27 kwietnia 2021 r. w formie wywiadu osobistego we wszystkich regionach Ukrainy (bez czasowo okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu) i wzięło w nim udział 2000 respondentów.

OT