E- hrywna w planach

24 maja 2021. Narodowy Bank Ukrainy ( NBU) planuje wprowadzenie elektronicznej hrywny. Odpowiedni zapis odnajdujemy w nowej strategii NBU do 2025 roku.

W celu 7, zatytułowanym jako „ rozwój innowacji w sektorze finansowym”, zapisano realizację takich strategicznych działań:

  • stworzenie platformy innowacyjnych rozwiązań finansowych, regulacyjnej „piaskownicy”;
  • wprowadzenie cyfrowego pieniądza NBU, e- hrywny, który ma służyć rozliczeniom już w 2024 roku;
  • sektor finansowy bez papieru, czyli paperless.

W 2016 r. NBU uruchomiło projekt badawczy dotyczący ewentualnego wprowadzenia e-hrywny,  – krajowej waluty opartej na technologii blockchain.

E- hrywna może zminimalizować koszty transakcji transferu pieniędzy od jednego uczestnika rynku płatniczego Ukrainy do drugiego, a jednocześnie umożliwić przeprowadzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Bank centralny dalej bada możliwe zastosowania i potencjalny popyt na e-hrywnę.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn