18 maja 2021. Wewnętrzni przesiedleńcy z terenów tymczasowo okupowanych będą mogli starać się o niskooprocentowany (3 procent rocznie) kredyt hipoteczny na 20 lat.

W aplikacji Diia rozpoczęto przyjmowanie wniosków na  kredyty mieszkaniowe dla wewnętrznych przesiedleńców. Wnioski można również skladać w regionalnym departamencie Państwowego Funduszu Młodzieżowego. Środki pochodzą z funduszy grantowe i będą przyzwane za pośrednictwem przez niemieckiego Banku Rozwoju KfW. Suma pożyczek wyniesie 25,5 mln EUR.

Poinformował o tym na forum  „Ukraina 30. Digitalizacja”  szef projektu Diia- Mścisław Banik.

Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki umowie o współpracy między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Niemiec i dofinansowaniu z Niemieckiego Banku Państwowego.

Kredyty otrzymają osoby, które zostaną wylosowane 16 lipca spośród wszystkich ubiegających się o pieniądze.

W Ukrainie przebywa około 1,5 miliona osób wewnętrznie przesiedlonych, z czego około 120 tysięcy korzysta z cyfrowego certyfikatu ID.

Zgodnie z warunkami programu pożyczka jest udzielana na okres 20 lat. Mogą się o nią ubiegać osoby, które zostawiły na terenach, z których zostały przesiedlone, mieszkanie lub dom oddane do użytku nie dawniej niż 35 lat temu lub przebudowany nie dawnej niż 25 lat temu.

OT