Bezpieczeństwo bez Rosji i Białorusi

19 maja 2021. Nowo mianowany minister energii Herman Haluszenko wnioskuje o ograniczenie importu energii elektrycznej z Rosji i Białorusi.

W apelu do Narodowej Komisji ds. Regulacji Sektora Energetycznego i Usług Komunalnych (NERC) minister podkreślił, że import energii z obu tych krajów jest sprzeczny „ze strategicznymi celami energetycznymi Ukrainy (w szczególności z synchronizacją Zjednoczonego Systemu Energetycznego Ukrainy z europejskim ENTSO-E) i potencjalnie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Ukrainy” .

Wyjaśniał dalej, że „kluczowym wymogiem przystąpienia ukraińskiej sieci energetycznej do ENTSO-E jest zapewnienie, że jej własna zdolność wytwórcza jest wystarczająca do pokrycia przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną.” Tymczasem przeciąganie w czasie importu energii pogarsza sytuację finansową i gospodarczą ukraińskich producentów energii elektrycznej, co skutkuje opóźnieniami napraw urządzeń wytwórczych elektrowni i elektrowni cieplnych.

Konkludując swój list, minister Haluszenko zaapelował do NERC o podjęcie decyzji o zakazie importu energii elektrycznej z Rosji i Białorusi.

  • 12 maja prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał Ustawę o zmianach niektórych ustaw odnoszących się do certyfikacji operatora systemu przesyłowego (TSO). Operator odpowiadał będzie za bezpieczne, niezawodne i sprawne funkcjonowanie oraz rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej. Zgodnie z europejskimi zasadami operator systemu przesyłowego nie będzie miał prawa kontrolowania podmiotów produkujących lub dostarczających energię elektryczną oraz do prowadzenia działalności handlowej. Nadzór nad spółką akcyjną będącą operatorem sprawować będzie resort wskazany przez Gabinet Ministrów.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn