Unijne mleko z Ukrainy

19 maja 2021. Audyt potwierdził prawo Ukrainy do eksportu produktów mleczarskich do UE. Tymczasem w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. produkcja mleka w Ukrainie spadła w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Jak podaje Ukrinform, Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów otrzymała raport z wynikami unijnego audytu oraz propozycjami dalszego eksportu ukraińskich produktów do UE. Materiał sygnowała Komisja Europejska.

Władysława Magałecka, prezes Służby zauważyła, że udany audyt potwierdza skuteczność systemu kontroli państwa ukraińskiego.

W styczniu 2016 r. Ukraina otrzymała zezwolenie na eksport produktów mleczarskich do UE. Od drugiej połowy 2016 r. 13 ukraińskich przedsiębiorstw rozpoczęło eksport swych produktów do krajów Unii. Po ostatnim audycie liczba takich przedsiębiorstw wzrosła do 25.

Tymczasem, według Państwowej Służby Statystyki, w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. produkcja mleka w Ukrainie spadła o 5,2 proc.w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. i byłą na poziomie 2,52 mln ton.

Najwięcej mleka w ciągu czterech miesięcy 2021 r. wyprodukowano w obwodzie połtawskim- 210,2 tys. ton (o 5,1 proc. mniej niż w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.), w obwodzie winnickim (201,3 tys. ton, 7,4 proc. mniej), w obwodzie chmielnickim (186,5 tys. ton, 1,2 proc. więcej).

Najmniejszą produkcję mleka w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykazano w obwodzie ługańskim (24,6 tys. ton, 11,2 proc. mniej niż w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.), w obwodzie donieckim (41,6 tys. ton, 5,9 proc. mniej) i w obwodzie zaporoskim (55,0 tys. ton, 7,4 proc. mniej).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn