Centrum dla klienta

Strategia KredoBanku zakłada, że bank będzie rósł szybciej niż rynek. Powołanie w strukturze banku Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego świadczy o tym, że pozytywnie oceniany jest potencjał polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Jakie zadania stawiane są przed Centrum?

– Powołanie Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego – to strategicznie ważna decyzja dla KredoBanku i PKO Banku Polskiego, pozwalająca na stworzenie korzystnych warunków dla przyciągania inwestorów nie tylko z Polski, ale także z innych krajów. Przynależność KredoBanku do Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski, która ugruntowała swoją pozycję na polskim rynku finansowym jako struktura wykorzystująca najnowocześniejsze technologie i zapewniająca różnorodne rozwiązania finansowe dla biznesu i wysokiej jakości obsługę, budzi wśród naszych klientów wielki kredyt zaufania.

Centrum wspiera polski biznes w Ukrainie w pozyskiwaniu finansowania na prowadzenie działalności pod gwarancje PKO Banku Polskiego. Przyczyniamy się do pomyślnej realizacji eksportu-importu między Ukrainą a Polską dzięki szerokiej gamie ofert finansowania oraz dostępowi do szybkich operacji bankowych.

Pragniemy być bankiem ukraińsko-polskiego biznesu, ukierunkowanego na rynki globalne. Obecnie PKO Bank Polski ma swoje przedstawicielstwa na Słowacji, w Czechach, Niemczech, co otwiera przed naszymi klientami szerokie możliwości.

Wszystkie banki chcą pozyskiwać klientów biznesowych. Czym wyróżnia się oferta KredoBanku dla polskich i ukraińskich firm?

– Jedną z ciekawych ofert dla klientów biznesowych, eksporterów-importerów, w ramach grupy jest usługa „intercompany payments” w systemie SWIFT, która umożliwia szybkie przelewy z Polski do Ukrainy i odwrotnie, przy czym prowizja jest niższa. Czas to pieniądz, szczególnie w handlu międzynarodowym.

Zawsze staramy się odpowiednio strukturyzować projekty finansowania działalności klientów z obu stron, zarówno ukraińskich, jak i polskich, a także zapewnić pełną obsługę dla klienta zagranicznego występując w roli pełnomocnika.

Oczywiście jako Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego jesteśmy zainteresowani zwiększeniem udziału w handlu międzynarodowym i współpracą z klientami, którzy prowadzą operacje eksportowe lub importowe. W 2020 roku 12 proc. przepływów pieniężnych, czyli 841 mln USD, z obrotu pomiędzy Polską a Ukrainą przechodziło przez KredoBank. W związku z tym cały czas poszukujemy nowych, ciekawych rozwiązań finansowych dla klientów z tego segmentu. KredoBank wybiera projekty, patrząc z perspektywy celów klienta, a nie funkcjonalności banku. Oferujemy akredytywy dokumentowe, różnego rodzaju gwarancje bankowe, inkaso dokumentowe, indywidualny pakiet taryfowy „Ukraińsko-Polski Biznes” na prowadzenia konta bankowego w KredoBanku, itp. Nasi klienci to działające w Ukrainie firmy z polskim kapitałem w wysokości ponad 10 proc. udziałów, przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportowo-importową między Polską i Ukrainą, a także partnerzy banku.

Obsługujemy w KredoBanku ponad 4200 klientów z tego segmentu, w tym ponad 330 firm z polskim kapitałem.

Można śmiało powiedzieć, że nasze Centrum jest nie tylko doradcą finansowym, ale również pewnego rodzaju przewodnikiem, który zapoznaje klienta z rynkiem ukraińskim i pomaga znaleźć nowych partnerów biznesowych, będących naszymi potencjalnymi klientami. Z drugiej strony, korzystając z narzędzi oferowanych przez nasz bank, klient zyskuje bezpieczeństwo, a także ochronę własnych funduszy i biznesu.

Jakie pożytki dla klientów niesie synergia między KredoBankiem i PKO BP? Na co specjalnego ze strony największego polskiego banku, który zaangażował się w sektor bankowy w Ukrainie, mogą liczyć Wasi klienci?

– Główną zaletą współpracy naszego Centrum z PKO Bankiem Polskim jest możliwość  bycia na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi rozwiązaniami bankowymi, z których korzystają klienci z krajów europejskich, a także możliwość szybkiej i sprawnej komunikacji pomiędzy menedżerami PKO BP i Ukrainy oraz bezpośredniego przekazywania informacji naszym potencjalnym klientom.

Często dostajemy prośby od klientów o otwarcie kont w PKO Banku Polskim w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Również zgłaszają się do nas potencjalni klienci z Polski, żeby uzyskać pomoc w zakresie otwierania rachunków i pozyskiwania finansowania na rozwój biznesu w Ukrainie. Zresztą Ukraińcy również interesują się możliwością założenia i rozwoju działalności w Polsce. Wszystkie te relacje tworzą pewną synergię pomiędzy PKO Bankiem Polskim, klientem a KredoBankiem.  Jesteśmy w centrum tych relacji.

Proponujemy, by wcielił się Pan w rolę doradcy inwestycyjnego i poradził, w jaki biznes warto zaangażować swoje pieniądze, czas i pomysły? Co jest nadzieją ukraińskiej gospodarki i szansą dla inwestorów?

– Obecnie istnieje kilka atrakcyjnych kierunków, które mogą być interesujące dla inwestorów. Są one odzwierciedlone jako wskaźniki zmian w PKB i handlu między Polską i Ukrainą. Wzrost lub spadek eksportu i importu Ukrainy jest ściśle związany ze wskaźnikami PKB.

Analizując handel zagraniczny pomiędzy Ukrainą i Polską, widzimy, że obroty towarowe w 2020 r. osiągnęły 7,36 mld USD, z czego eksport do Polski wyniósł 3,27 mld, a import z Polski – 4,08 mld USD.

W ubiegłym roku nasz PKB wzrósł dzięki handlowi i produkcji rolnej. Ukraina importowała mniej paliwa z Polski, ale jednocześnie wzrósł import materiałów polimerowych i wyrobów z tworzyw sztucznych, mebli, elektrotechniki. Znacznie wzrósł eksport produktów mlecznych, jaj i drobiu zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Dzięki taniej sile roboczej Ukraina zwiększyła tempo produkcji i eksportu elektrotechniki. Ponad 30 proc. ukraińskiego eksportu do Polski to rudy i metale, zapotrzebowanie na które rośnie wraz ze wzrostem polskiej gospodarki.

Obecnie za konkurencyjny uważa się ukraiński przemysł meblowy, w który warto inwestować. Zapotrzebowanie rolnictwa na elewatory i statki w celu zwiększenia eksportu produktów rolnych zachęca do rozwoju przemysłu stoczniowego. Na przykład, Nibulon, firma zajmująca się handlem zboża, inwestuje w przemysł stoczniowy, by usprawnić transportowanie produktów rolnych, w tym zboża. Ważny jest również rozwój transportu kolejowego i produkcja wagonów, co umożliwi dostarczanie ukraińskich towarów do Gdańska, a następnie – do dowolnego portu na świecie.

Klient trafia do banku, w banku spotyka pracownika. Jakie jest doświadczenie zawodowe dyrektora Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego KredoBanku?

– Dla udanej i produktywnej współpracy szczególnie ważne jest pierwsze wrażenie klienta. W sferze usług bankowych ważny jest szacunek dla każdego: osoba prawna czy fizyczna, rezydent czy nierezydent ma swoje potrzeby i wymagania. Musimy zapewnić to w 100 procentach, ponieważ właśnie od tego zależy, czy doświadczenie klienta będzie pozytywne. Amerykański biznesmen Sam Walton, właściciel sieci handlowej Walmart, powiedział kiedyś: „Jest tylko jeden szef – to klient. Może on zwolnić każdego w firmie, od prezydenta po zwykłego pracownika, po prostu wydając pieniądze w innym miejscu”.

Moje 16. letnie doświadczenie w bankowości pokazało, że należy budować długoterminowe i niezawodne relacje biznesowe z klientem. Mam nadzieję, że moje doświadczenie przyniesie korzyści również KredoBankowi i jego klientom. Najważniejszą rzeczą w takich relacjach jest uczciwość i przestrzeganie wszystkich ustaleń. Bank musi być partnerem klienta. Poznawanie nowych klientów jest dla mnie początkiem nowych relacji biznesowych i budowania doświadczenia klienta. Poza tym dla rozwoju osobistego każdy bankier musi czytać literaturę profilową, uczyć się języków obcych, uczestniczyć w szkoleniach rozwojowych i edukacyjnych, uprawiać sport i opanowywać nowe technologie, aby iść z duchem czasu, ponieważ świat nie stoi w miejscu!

– Dziękujemy za rozmowę.

Tetiana Gomon

Facebook
Twitter
LinkedIn