Migranci zarobkowi pojadą do Niemiec?

16 kwietnia 2021. Władze RFN negocjują zatrudnienie pracowników sezonowych z Ukrainy w rolnictwie kraju, ale obcenie  nie ma do tego podstaw prawnych.

Według Ukrinform, Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych  prowadzi wstępne rozmowy z Ukrainą w sprawie zatrudnienia do pracy sezonowej w rolnictwie. Teraz sezonowe zatrudnienie Ukraińców jest możliwe tylko w ramach urlopu lub stażu studentów.

W 2018 r. zarejestrowano 11 838 takich „pracowników na czas urlopu” (w tym 7 053 w kompleksie rolno — przemysłowym), w 2019 r. – 19 180 pracowników (9 594 w rolnictwie), w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2020 r. – 18 301 osób (w tym 10 285 w rolnictwie).

Prognozowanie sytuacji w tym roku jest trudne. Praca „prawdziwych” pracowników sezonowych w rolnictwie jest możliwa tylko w ramach umów pośrednictwa.

Jednocześnie w tym roku strona niemiecka zawarła już pilotażowe porozumienie o zatrudnianiu sezonowych pracowników w rolnictwie z Gruzją, kolejną jest Ukraina.

W porównaniu z ogólnym prawem do wjazdu pracowników do Niemiec umowa przewiduje znaczne uproszczenie zasady wjazdu pod warunkiem, że czas pracy nie przekracza 90 dni w okresie 180 dni.

Federalna Agencja Pracy (Bundesagentur für Arbeit/BA) sprawdza warunki zatrudnienia, takie jak płace, które dla Ukraińców nie powinny być niższe niż w przypadku innych pracowników. Zezwolenie na pracę wydawane jest szybko, ponieważ wiza nie jest wymagana. W ramach umowy będzie mogła pracować określona liczba pracowników sezonowych.

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych zwróciło uwagę, że w kraju występuje duże zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w rolnictwie, które oczywiście nie będzie już wkrótce objęte ofertami z Unii Europejskiej. Jednak na razie pracownicy sezonowi z krajów trzecich nadal stanowią niewielką grupę ogółu.

W ubiegłym roku Niemcy zezwoliły na przyjazd 80 tys. pracowników sezonowych z Europy Wschodniej w okresie kwiecień-maj, aby uratować wiosenne zbiory. Byli to głównie obywatele Polski i Rumunii, będący obywatelami UE. Średnie zapotrzebowanie na pomocników w niemieckim rolnictwie szacuje się na 300 tys. osób.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn