Miliony na modernizację poczty

22 października 2020 r. Ukraińska poczta, czyli Ukrposzta mimo pandemii nie rezygnuje z planów rozwoju. 63 mln EUR pozyskanych z EBOR przeznaczy na przedsięwzięcia logistyczne i rozszerzenie sieci usług.

Gabinet Ministrów zatwierdził te wydatki na ostatnim posiedzeniu, 21 października. W ramach projektu „Sieć logistyczna” planowane jest utworzenie nowych centrów logistycznych dla Ukrposzty oraz zainstalowanie nowoczesnego sprzętu sortującego w węzłach logistycznych.

Z kolei projekt „Oddział Wiejski” zapewni rozwój usług pocztowych w we wsiach i miejscowościach poniżej tysiąca mieszkańców. Zamiast stacjonarnych urzędów pocztowych, mają powstać urzędy mobilne. Około 1900 takich placówek zapewni sprawną obsługę pocztową mieszkańców na terenie całego kraju.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn