Numer PESEL dla cudzoziemców

6 czerwca 2021. Od 1 czerwca cudzoziemcy w Polsce mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych – informuje Ministerstwo Finansów na portalu podatkowym.

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, dzięki czemu urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Nie będzie już możliwe składanie informacji przez płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Nowelizacja ustawy pozwoli cudzoziemcom na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl oraz na złożenie PIT przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje. Ponadto podatnicy z zagranicy będą mogli skorzystać z ulg i odliczeń oraz otrzymać zwrot nadpłaty podatku.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn