5 maja 2021. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła długoterminowy rating kredytowy Ukrzaliznyci na liście Rating Watch Negative (RWN) ze względu na ograniczoną płynność.

Jak wskazano w komunikacie Fitch Ratings, biorąc pod uwagę niepewność co do tempa ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa,  dostępna do wykorzystania płynność finansowa Ukrzaliznyci (UZ) nie pokrywa w pełni obsługi zadłużenia spółki w 2021 r. Fitch zwrócił uwagę, że harmonogram spłaty zadłużenia UZ w pozostałych trzech kwartałach  2021 r. obejmuje kwotę do 5,69 mld UAH. Dostępna płynność firmy jest niewystarczająca, aby pokryć spodziewane spłaty kredytu z banku (116 mln USD, co odpowiada 3,225 mld UAH), której termin przypada na 30 maja.

Według Fitch całkowite zadłużenie UZ na koniec 2020 roku wyniosło 36, 699 mld UAH (35, 015 mld UAH w 2019 roku).

Jednocześnie zadłużenie spółki w 2020 r. w 91,2 proc. było denominowanych w walutach obcych (92,1 proc. w 2019 r.). Zdaniem analityków agencji ratingowej, ekspozycja Ukrzaliznyci na ryzyko kursowe jest znacząca, gdyż przychody spółki pochodzą głównie w walucie krajowej.

Przypominamy, że na początku kwietnia agencja ratingowa Standard & Poor’s podjęła decyzję o obniżeniu ratingu Ukrzaliznyci z B- do CCC.

Zarząd UZ zareagował wówczas, stwierdzając, że jedynym czynnikiem wpływającym na taką decyzję był zbliżający się termin zapadalności części kredytu na rzecz Sberbank JSC, który przypada na 30 maja br. W związku z tym Ukrzaliznycia pracuje nad kilkoma możliwościami refinansowania wspomnianego zadłużenia.

Ukrzaliznycia nadal poszukuje możliwości refinansowania bieżącej części oprocentowanych kredytów i pożyczek, rozważając umieszczenie wśród opcji nowej emisji euroobligacji w 2021 roku i podjęcie działań w celu uzyskania niezbędnych zgód, w tym zezwolenia od innych pożyczkodawców i ukraińskich agencji rządowych. Jest to określone w raporcie rocznym firmy za 2020 rok.

Przypominamy, że we wrześniu 2020 roku agencja ratingowa Fitch przeniosła UZ z „B-” do „B” z perspektywą stabilną.

Na podstawie informacji Centrum Strategii Transportowych opracował Dariusz Kostrzębski