Zmiana warunków produkcji rolnej

5 maja 2021. Wydatki na produkcję rolną w Ukrainie w okresie styczeń-marzec 2021 r. wzrosły o 30,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Powierzchnia gruntów ornych z niedoborem wody osiągnie 70 proc.

Jak podaje Państwowa Służba Statystystyki Ukrainy w okresie styczeń-marzec 2021 roku:

  • wydatki na wytworzenie produktów pochodzenia roślinnego wzrosły o 25,1 proc., zwierzęcego- o 42,5 proc.,
  • koszt materiałów i zasobów technicznych pochodzenia przemysłowego do produkcji rolniczej wzrósł o 25,4 proc.

W marcu koszty produkcji rolnej wzrosły o 6,9 proc. w stosunku do wskaźnika lutego, w tym produkcji roślinnej — o 7,4 proc., hodowli zwierząt — o 5,6 proc.

W Ukrainie obserwuje się wzrostową tendencję deficytu wody,  w wyniku czego do 2050 r. powierzchnia gruntów ornych z niedoborem wody może osiągnąć prawie 70 proc. co może znacząco wpłynąć na kondycję rynku rolnego.

Jak zauważa Ellina Yurczenko, ekspert od stosunków ziemi Ukraińskiego Klubu Agrarnego Biznesu (UKAB) istnieje pilna potrzeba przywrócenia i rozszerzenia nawadnianych obszarów w Ukrainie.

Brak proaktywnej polityki publicznej na rzecz rozwoju nawadnianego rolnictwa w Ukrainie doprowadził do braku inwestycji kapitałowych w infrastrukturę melioracyjną. Stan techniczny przepompowni, kanałów magistralnych i dystrybucyjnych, zbiorników i innych obiektów infrastruktury melioracyjnej jest niezadowalający. W wyniku tego dochodzi do dużych strat wody na drodze z obiektu wodnego do pola (do 40-50 proc.). Przepompownie zużywają dużo energii elektrycznej na dostarczanie wody, ciśnienie zasilania wodą jest niskie. Wszystkie koszty i straty wpływają na wysokie koszty nawadniania.

Porównując dane za rok 2019 plonów na nawadnianych gruntach w stosunku do plonów na wszystkich obszarach upraw: w przypadku zbóż wydajność jest większa o 37 proc., w przypadku słonecznika — o 17 proc., w przypadku ziemniaków — o 65 proc., w przypadku owoców i jagód — o 24 proc., a w przypadku warzyw — nawet 2,5 razy.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn