Elektryfikacja do polskiej granicy

4 maja 2021. Jak podał Iwan Jurik – p.o. prezesa zarządu Ukrzaliznyci , spółka rozpoczęła prace nad elektryfikacją 94. kilometrowego odcinka Kowel – Izov – granica państwa. Główne prace powinny rozpocząć się w lecie tego roku.

Jego zdaniem to jeden z najbardziej ambitnych i najważniejszych projektów, którego realizacja zwiększy potencjał eksportowy Ukrainy. Ponadto elektryfikacja kolei ma znaczenie w kontekście rosnących cen oleju napędowego, a także niezależności energetycznej kraju – podkreślił szef UZ.

Dzięki elektryfikacji Ukrzaliznycia będzie w stanie zwiększyć masę dopuszczalną pociągów towarowych na tym odcinku z 4,6 tys. do 6 tys. ton, zwiększy przepustowość linii i skróci czas przewozu towarów. Jednocześnie na odcinku Kowel-Izov-granica państwowa zostanie przebudowanych ponad 11 km torów, wyremontowanych zostanie ponad 7 km torów, a 6 km torów wymagających średnich napraw zostanie zmodernizowanych. Ponadto kolejarze naprawią 6 peronów i 18 budynków użytkowych.

Oprócz rocznego efektu ekonomicznego, który oblicza się na ponad 200 mln hrywien, UZ osiągnie redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery o 12 tys. ton rocznie oraz znaczną redukcję poziomu hałasu.

Samo zastąpienie 10 lokomotyw spalinowych maszynami elektrycznymi pozwoli na obniżenie kosztów operacyjnych spółki o 136,4 mln hrywien rocznie.

Głównym ruchem towarowym na tym kierunku jest eksport rudy żelaza, która przybywa z przedsiębiorstw rejonu Krzywego Rogu do przedsiębiorstw hutniczych w Polsce. Teraz trasa tego ruchu biegnie po zelektryfikowanych liniach do stacji Kowel, a następnie ładunek jest transportowany trakcją spalinową w kierunku granicy Kowel – Izov – granica państwa, która jest najbardziej kosztowną częścią tej trasy.

Zarząd UZ oczekuje, że dzięki elektryfikacji tej linii, w przyszłości nastąpi nie tylko wzrost ruchu w kierunku Polski, ale także wzrost tranzytowego ruchu towarowego przez terytorium Ukrainy. A to pozytywnie wpłynie na przychody spółki, ale też całej gospodarki Ukrainy.

Ukrzaliznycia planuje w najbliższym czasie rozpocząć budowę stacjonarnej podstacji trakcyjnej na stacji Kowel. Prace projektowe zostały już zakończone.

Studium wykonalności przebudowy obiektów kolejowych z elektryfikacją odcinka Kowel – Izov – granica państwa zostało zatwierdzone przez Gabinet Ministrów jesienią 2018 roku. Początkowo prace nad budową stacji elektroenergetycznej w Kowlu miały się rozpocząć w 2019 roku, szacowano je na 75 mln UAH.

Na podstawie informacji Centrum Inwestycji Infrastrukturalnych opracował Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn