Kolejny kredyt Banku Światowego

6 maja 2021. Rada Dyrektorów Banku Światowego zatwierdziła plan o wartości 200 mln USD, mający na celu wsparcie rządu Ukrainy w procesie modernizacji uczelni.

Projekt „Poprawa szkolnictwa wyższego w Ukrainie ze względu na wyniki” przyczyni się do poprawy jakości w szkolnictwie wyższym, zwiększenia poziomu jego zgodności z potrzebami rynku pracy, stabilności systemu edukacyjnego i ciągłości procesu edukacyjnego w sytuacji pandemii COVID-19.

Środki Banku Światowego przeznaczone są na :

  • przedsięwzięcia mające na celu modernizację uczelni wyższych i laboratoriów badawczych,
  • infrastrukturę cyfrową studiów wyższych pozwalającą na ciągłość uczenia się za pomocą metodą na odległość,
  • utrzymanie stabilności systemu i zarządzanie zmianami w perspektywie długoterminowej.

Jednym z celów jest poprawa przejrzystości w sektorze edukacyjnym w Ukrainie poprzez modernizację zautomatyzowanego systemu zarządzania szkolnictwem wyższym, wprowadzenie krajowego badania studentów i jednolitego systemu informacyjnego w celu finansowania działalności badawczej uczelni w sposób konkurencyjny.

Dokumenty projektowe wskazują, że sieć 231 uniwersytetów państwowych (327 w Ukrainie) jest zbyt duża i nieefektywna, biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę ludności. Są problemy zarówno z utrzymaniem stabilności finansowej, jak i jakości usług. Około 60 proc. uniwersytetów kształci mniej niż 5000 studentów. Większość uczelni i techników (około 75 proc.) podlega prawnie Ministerstwu Edukacji i Nauki.

Portfel przedsięwzięć inwestycyjnych Banku Światowego w Ukrainie wynosi obecnie ponad 3 mld USD i wzrośnie do około 3,6 mld USD w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Inwestycje te mają na celu poprawę jakości podstawowych usług publicznych.

W sumie od 1992 roku bank przeznaczył Ukrainie w ramach około 70 projektów i programów około 13 mld USD.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn