Słodkie rekordy

7 maja 2021. Ukraina ustanowiła rekord eksportu miodu.

Jak podaje Ukraiński Klub Agrarnego Biznesu, w 2020 roku ukraińscy pszczelarze wyeksportowali 81 tys. ton miodu, co stanowi 45 proc. więcej niż w ubiegłym roku i jest absolutnym rekordem w historii niepodległości Ukrainy.

Głównymi importerami ukraińskiego miodu są kraje o wysokich standardach jakości produktów spożywczych.

W 2020 r. piątka największych importerów ukraińskiego miodu to:

  • Polska (26 proc. ukraińskiego eksportu),
  • Niemcy (19 proc.),
  • USA (10 proc.),
  • Belgia (10 proc.),
  • Litwa (6 proc.).

Warto zauważyć, że liczba padłych rodzin pszczelich w Ukrainie z powodu stosowania środków ochrony roślin zmniejsza się. Ustanowiono bowiem właściwą komunikację między rolnikami i pszczelarzami. Zdarza się jednak, że rolnicy stosują sfałszowane, a więc niebezpieczne dla środowiska, jak i dla ludzi, środki ochrony roślin.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn