10 maja 2021. Dzisiaj, choć to poniedziałek, w Ukrainie nie pracują. W sobotę, 8 maja obchodzono Dzień Pamięci i Pojednania. W niedzielę, 9 maja obchodzono Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem w II Wojnie Światowej. I właśnie za niedzielne, ustawowo wolne od pracy święto, Ukraińcy mają wolny poniedziałek.

Fundacja Inicjatyw Demokratycznych we współpracy z Centrum Razumkowa przeprowadziła sondaż o postrzeganiu II Wojny Światowej. Prawie połowa, bo 48 proc. badanych Ukraińców zgadza się z opinią, że ta wojna została rozpętana w wyniku porozumienia Hitlera i Stalina, w celu podziału stref wpływów w Europie, była konsekwencją zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. Z tą oceną nie zgodziło się – 29 proc. respondentów, 23 proc. respondentów uznało, że trudno jest im odpowiedzieć. Odpowiedź na to pytanie miała swoją geograficzną specyfikę: we wschodnich regionach mniej więcej taka sama była liczba tych, którzy się zgadzają i którzy nie zgadzają się z tezą o wspólnej odpowiedzialności dwóch dyktatorów za wybuch wojny.

Ponadto 46 proc. badanych Ukraińców zgodziło się z opinią , że Związek Radziecki nie mógłby wygrać wojny z nazistowskimi Niemcami bez pomocy zachodnich sojuszników z koalicji antyhitlerowskiej. 35 proc. respondentów nie zgodziło się z tym,  19 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Przed obchodami świąt 8 i 9 maja Policja Narodowa Ukrainy przypomniała o odpowiedzialności administracyjnej i karnej za używanie zakazanych symboli.

Dotyczy to wstęgi Św. Jerzego, zaadoptowanej do jednego z radzieckich orderów i obecnie symbolizującej w Ukrainie pro rosyjskie sympatie. Otóż produkcja i promocja wstęgi Św. Jerzego pociąga za sobą nałożenie grzywny od pięćdziesięciu do stu pięćdziesięciu minimalnych dochodów obywateli oraz konfiskatę wstęgi lub przedmiotów zawierających jej obrazy.

Natomiast produkcja i dystrybucja komunistycznych ( sierp i młot) i nazistowskich symboli oraz propaganda komunistycznych i narodowo-socjalistycznych (nazistowskich) reżimów totalitarnych są zagrożone w Ukrainie karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

(Red.)