O hubie na Frachcie

28 marca 2024. Najkrótsze podsumowanie to: 14 godzin intensywnej pracy, 60 ekspertów i menadżerów w wystąpieniach indywidualnych i sześciu panelach dyskusyjnych, ponad 200 uczestników wizyta studyjna na nabrzeżach portu w Gdyni, uroczysta gala z wręczeniem statuetek. Tak wyglądało XII Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2024, zorganizowane w dniach 20-21 marca br. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa- Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izbę Gospodarczą.

Celem Frachty było poszukiwanie rozwiązań, wykorzystujących tranzytowe położenia naszego kraju, dla wzmocnienia roli Polski jako hubu w handlu pomiędzy Wschodem a Zachodem, Południem a Północą.

Transport intermodalny wnosi około 5 proc. do unijnego PKB i zatrudnia ponad 10 mln osób w Europie. Przewozy intermodalne odgrywają coraz większą rolę w transporcie ładunków. Polska, ze względu na swoje położenie geograficzne i rozwiniętą, choć wymagającą dalszej modernizacji infrastrukturę transportową, jest atrakcyjnym miejscem dla rozwoju przewozów intermodalnych. 

W tej sytuacji kluczowa jest współpraca rządu z biznesem, samorządami, portami, przewoźnikami oraz służbami granicznymi oparta o rozwiązania zmierzające do zwiększenia przepustowości terminali oraz przejść granicznych, wzmocnienia agencji celnych, ujednolicenia przepisów i procedur, ułatwiających przeładunek towarów oraz zmniejszających czas i koszty związane z operacjami intermodalnymi. Niezbędna jest realizacja inwestycji infrastrukturalnych na poziomie rządowym, aby udrożnić korytarze transportowe oraz odblokować wąskie gardła, które występują w portach morskich. Są to szanse dla polskiej gospodarki i budowania jej przewagi na międzynarodowym rynku TSL.

Rozmowy podczas XII Forum FRACHT odbywają się w trudnym momencie – trzeci rok wojny w Ukrainie, protesty na drogach, sygnały o nadchodzącym kryzysie. Dzisiejsze decyzje wpływają na gospodarki Polski i Ukrainy, a także na wolumen wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami. Blokując granicę przecinamy arterię życia Ukrainy. Apelujemy o szukanie rozwiązań, które będą sprzyjały walczącej Ukrainie. Protestujmy tam, gdzie wypracowuje się decyzje a nie na granicy! Wspólnie musimy działać na rzecz skutecznego tranzytu. Polska może odegrać w tym obszarze kluczową rolę. Dziś i jutro uczestnicy Forum będą rozmawiać o wyzwaniach branży TSL, bezpiecznych i sprawnych łańcuchach dostaw, morskich szlakach transportowych. Forum FRACHT to debata o infrastrukturze strategicznej, która stanowi funkcje zaopatrzeniowe oraz szczególne ogniowo w procesie obronności kraju. Wszystkie wnioski z FRACHT konsekwentnie będziemy prezentować na forum Rządu i Parlamentu” – powiedział Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 Od 12 lat Forum FRACHT to największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w Polsce. Przed polską i europejską gospodarką kolejne wymagające w tych trudnych czasach wyzwania. Eksperci z Polski i z zagranicy, przedstawiciele nowo wybranego parlamentu i rządu oraz władz samorządowych zmuszeni byli zmierzyć się z aktualnymi problemami oraz postulatami przedsiębiorców oczekujących realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych i wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które przyczynią się do wzrostu wolumenu przewozów. Forum FRACHT do platforma debaty oraz przestrzeń do formułowania propozycji rozwiązań i kierunków rozwoju branży TSL.

Tym razem obrady Forum toczyły się w Sopocie, nieopodal morskich portów w Gdańsku i Gdyni, których dostępność i potencjał stają się niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości wzrostu wolumenu przewozów. Tam też koncentrują się obecnie interesy biznesowe nie tylko polskich eksporterów i importerów.

Jednym z kluczowym elementów programu tegorocznego Frachtu była wizyta studyjna w Porcie Gdynia,  w ramach której uczestnicy konferencji  mieli wyjątkową okazję zapoznania się z funkcjonowaniem morskich terminali przeładowujących różne grupy ładunków.  

Pierwszy dzień Forum wieńczyła, uroczysta Gala, w czasie której organizatorzy wydarzenia wręczyli Statuetki XII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT menadżerom i firmom wnoszącym szczególny wkład w rozwój transportu intermodalnego.

Do zaszczytnego grona liderów branży wyróżnionych podczas Forum Fracht dołączyły także firmy zrzeszone w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej: TT-Line S.A., Treeden Group Sp. z o. o., ZET Transport Sp. z o.o.

Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn