EBOR wspiera żeglugę powietrzną

10 lipca 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił pożyczki w wysokości do 25 mln EUR ukraińskiemu Państwowemu Przedsiębiorstwu Usług Ruchu Lotniczego (UkSATSE), przedsiębiorstwu zapewniającemu nadzór żeglugi powietrznej.

Pomoc EBOR przychodzi w krytycznym dla UkSATSE momencie, w którym- z powodu ograniczeń w ruchu lotniczym wywołanych pandemią- nie wpływają opłaty za obsługę lotów. Pożyczka pozwoli utrzymać płynność finansową i zdolność przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności operacyjnej.

Ponadto finansowanie EBOR będzie wesprze dalszą integrację UkSATSE z europejskim systemem Eurocontrol i zapewni wdrożenie lokalnego programu wdrażania jednolitej przestrzeni powietrznej.

Obecna pożyczka jest częścią pakietu solidarnościowego EBOR w wysokości 21 mld EUR, którego celem jest zapewnienie ciągłości kluczowych usług i inwestycji, zagrożonych skutkami gospodarczymi COVID-19.

Matteo Patrone, dyrektor zarządzający EBOR w Europie Wschodniej i na Kaukazie, powiedział: „Jest to ważny krok w kierunku wzmocnienia ukraińskiej służby żeglugi powietrznej w trakcie kryzysu i po nim. Ponieważ sytuacja w wielu krajach na całym świecie pozostaje bardzo niestabilna, kluczowe znaczenie ma zapewnienie kontynuacji żeglugi powietrznej, a także przygotowanie usługodawcy do ponownego otwarcia nieba dla podróży lotniczych”.

DSz

Facebook
Twitter
LinkedIn