29 kwietnia 2021. Podczas swojego pobytu w stolicy Ukrainy wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z premierem Denysem Szmyhalem, a także z wicepremierem Ołeksijem Reznikowem oraz ministrem rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa Igorem Petrashko. Po raz pierwszy od 4 lat odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Ukraina jest partnerem gospodarczym Polski o strategicznym znaczeniu. Mamy wspólne wyzwania m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także cele w zakresie transformacji energetycznej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej” – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii podczas wizyty w Kijowie.

„Cieszymy  się, że na Ukrainie trwa akcja szczepień przeciw Covid-19. Polska niezmiennie zabiega, zwłaszcza na forum UE, o udzielenie Ukrainie wsparcia w sferze szczepień i zapewnienie dostaw szczepionek” – mówił wicepremier Jarosław Gowin podczas spotkania z premierem Denisem Szmyhalem. Zapewnił także o niesłabnącym zainteresowaniu polskich inwestorów rynkiem ukraińskim.

Wicepremier Gowin podkreślił, że pomimo występujących ograniczeń związanych z pandemią, Polska cieszy się ze stabilnych relacji gospodarczych z Ukrainą. „W obliczu wyzwań pandemii wzrasta znaczenie polsko-ukraińskiej współpracy. Świadczą o tym dobre dane o obrotach handlowych między naszymi krajami za rok 2020” – zaznaczył Jarosław Gowin. Wicepremier odniósł się także do barier w prowadzeniu biznesu, które zgłaszają polscy przedsiębiorcy inwestujący w tym kraju. „Myślę, że Ukraina mogłaby skorzystać z polskich doświadczeń w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego”– ocenił wicepremier Gowin.

Premier Szmyhal i wicepremier Gowin rozmawiali również o reformie ukraińskiej służby celnej i rozwoju infrastruktury przygranicznej. Premier Ukrainy zaznaczył, że znaczące zwiększenie przepustowości na granicy ukraińsko-polskiej jest integralną częścią wzmocnienia stosunków dwustronnych. Premier Szmyhal natomiast podkreślił, iż „ze względu na rosnący wolumen naszego handlu dwustronnego, liczba zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów dla Ukrainy powinna wynosić co najmniej 200 tys. Pomoże to uwolnić nasz wspólny potencjał gospodarczy i poprawić dynamikę handlu. Ponadto premier Szmyhal zwrócił również uwagę na ważne znaczenie zapewnienia godnych warunków i ochrony praw ukraińskich migrantów pracowniczych i studentów.

W dalszej części wizyty wicepremier Jarosław Gowin wziął wraz z ukraińskim wicepremierem Ołeksijem Reznikowem udział w posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. W ramach tego gremium działa 7 grup roboczych, zajmujących się współpracą w rolnictwie, turystyce, sektorze paliwowo-energetycznym, transporcie, informacji geoprzestrzennej, przestrzeni kosmicznej, handlu i inwestycjach oraz podkomisja ds. przemysłu obronnego. Obecni na miejscu przedstawiciele resortów rozmawiali o szansach i możliwościach rozwoju wzajemnej współpracy, a także o pojawiających się wyzwaniach. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem protokołu.

„Posiedzenie Komisji jest dobrą okazją do zaprezentowania rozwiązań systemowych i tendencji zachodzących w gospodarkach naszych krajów. W Polsce cały czas podejmujemy aktywne działania na rzecz stworzenia efektywnych, maksymalnie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań systemowych” – powiedział wicepremier Gowin. Wskazał na przygotowywane w MRPiT rozwiązania, takie jak Plan dla Pracy i Rozwoju, Tarcza Prawna czy nowa Polityka Przemysłowa.

Wicepremier Ołeksij Reznikow ocenił podpisany protokół i zaznaczył, iż „dokument ten jest faktycznie mapą drogową dwustronnych prac. To bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o wzmocnienie strategicznego partnerstwa między Polską a Ukrainą ”.

„Jestem bardzo zadowolony z naszego spotkania. To bardzo ważne partnerstwo dla obu krajów. Chciałbym również podkreślić, że Polska jest zaniepokojona sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Potępiamy działania Rosji. Polska stoi po stronie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Wzywamy Rosję do zaprzestania naruszeń w tych obszarach. Pragnę również złożyć kondolencje rodzinom poległych żołnierzy ukraińskich” – powiedział po ukraińsku wicepremier Gowin.

Podczas rozmowy z ministrem rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa Ihorem Petrashko, wicepremier Jarosław Gowin podkreślał zainteresowanie polskiego biznesu inwestycjami na Ukrainie. „Chciałbym zwrócić uwagę na duże doświadczenie i potencjał polskich spółek sektora energetycznego, takich jak Orlen czy PGNiG” – podkreślił Gowin. Wyraził także zaniepokojenie sytuacją polskich inwestorów, wskazując m.in. na dużą liczbę wszczynanych postępowań dot. wprowadzenia ceł ochronnych na różne produkty oraz na problemy z przepustowością granicy czy ochroną własności intelektualnej.

Ważnym punktem wizyty było spotkanie z polskimi przedsiębiorcami inwestującymi na terenie Ukrainy, podczas którego wicepremier Jarosław Gowin podkreślił znaczenie współpracy z najbliższymi sąsiadami. „Mimo pandemii dane o handlu za 2020 r. pokazują, że w tym trudnym czasie polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 3,4 proc., osiągając wartość ponad 8,9 mld USD” – zauważył wicepremier Gowin i zapewnił o swoich staraniach na rzecz poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców na rynku ukraińskim.

Na podstawie komunikatów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii RP, Ministerstwa Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy oraz Departamentu Komunikacji Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Zdjęcie: strona Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Valentyn Honcharenko