Piechota o Komisji Międzyrządowej

30 kwietnia 2021. Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej komentuje posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

– Nasza Izba, jako przedstawiciel środowiska przedsiębiorców polskich i ukraińskich, z satysfakcją odnotowuje VII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Doceniamy leadership współprzewodniczących Komisji-  wicepremierów Jarosława Gowina i Ołeksija Reznikowa– dzięki którym odbyło się ono po czterech latach przerwy. Traktujemy Komisję jako potrzebną, ważną płaszczyznę dialogu gospodarczego między naszymi krajami. Jest to platforma konsolidacji wysiłków i określenia kierunków współpracy, która angażuje znaczącą ilość podmiotów z obu stron.

Z uwagi na ciągle trudną sytuację pandemiczną, tegorocznemu posiedzeniu Komisji nie towarzyszyło tradycyjne w takich przypadkach forum gospodarcze. Mamy nadzieje, że nadrobimy te zaległości. My, w Izbie, uważamy że zbliżająca się 30. rocznica odzyskania niepodległości przez Ukrainę jest właściwą okazją dla zorganizowania takiego wydarzenia.

Prace Komisji nie są „biurokratycznym rytuałem”. Na przykład rozwiązanie problemów  wzajemnego dostępu do rynku towarów i usług oznacza żmudne, prawnicze i ekonomiczne ustalenia. Te zaś  wymagają pracy wielu zespołów ludzkich w obu krajach, w różnych resortach i musi to zająć trochę czasu.  Izba oczekuje, że zgłoszone postulaty polskich firm dotyczące ochrony własności intelektualnej, zwrotu podatku VAT, licencji na usługi budowlane  będą możliwie szybko rozwiązane. Takie działanie sprzyjać będzie poprawie klimatu inwestycyjnego w Ukrainie, a jest to jeden z priorytetów  naszych ukraińskich partnerów.

Kolejna kwestia, która była przedmiotem prac Komisji to  infrastruktura graniczna. Mamy nadzieję na realizację inicjatyw i postulatów zgłoszonych na posiedzeniu Komisji dotyczących m.in. zwiększenia przepustowości przejść granicznych, zwiększenia liczby punktów wspólnej kontroli granicznej, zacieśnienia współpracy służb celnych. Liczymy również na to, że pełne wykorzystanie polskiego kredytu rządowego w ramach pomocy wiązanej , istotnie się przyczyni do poprawy sytuacji na wspólnej, polsko-ukraińskiej granicy. Granica nie powinna być  przecież barierą we wzajemnej wymianie handlowej. Doceniamy fakt, że przedstawiciel Urzędu Skarbowego Ukrainy zaprosił przedsiębiorców do dialogu. Skorzystamy z tych otwartych drzwi!

Gospodarka to- z naszej Izbowej perspektywy- także infrastruktura. To projekty kolejowe, współpraca portów obu krajów, transport intermodalny oraz szlaki transportowe, a przede wszystkim korytarz transportowy Morze Czarne – Morze Bałtyckie. Te zagadnienia będą tematem  IX edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT, które odbędzie się w czerwcu br. w Warszawie,  na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych ukraińskich i polskich partnerów.

Cieszymy się, że obie strony powołały wspólną grupę do spraw migracji zarobkowej. To temat szczególnie ważny i bliski dla naszej Izby, bowiem od kilku lat realizujemy kampanię społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie”. Jej celem jest m.in. zwalczanie patologii w procesie zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce, wspieranie cudzoziemców na polskim rynku pracy oraz ich integracji w lokalnych społecznościach. Liczymy zatem na współpracę w tej dziedzinie.

Mamy nadzieję, że realizacja ustaleń Komisji, która podjęła praktycznie wszystkie kluczowe zagadnienia wzajemnych stosunków gospodarczych, będzie sprzyjała wzmocnieniu dwustronnych relacji,  ułatwi przedsiębiorcom z Polski i Ukrainy ich działalność handlową i inwestycyjną.

W imieniu polskich i ukraińskich firm-członkowskich Izby deklaruję gotowość dalszego udziału w dialogu, prowadzonym prze Komisję”. 

Rozmawiał: Valentyn Honcharenko

 

Facebook
Twitter
LinkedIn