Pieniądze na Internet na wsi

29 kwietnia 2021. Rząd planuje przeznaczyć 500 mln UAH na rozwój szybkiego internetu na terenach wiejskich.

Ponad 15 tys. osiedli ciągle nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu. W MinisterstwieTransformacji Cyfrowej Ukrainy przygotowano  dokument, który określa sposób i warunki przyznawania subwencji samorządom lokalnym w celu poprawy sytuacji w tym zakresie. Na ten cel przewidziano 500 mln UAH. Dysponentem środków będzie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej.

Subwencja przeznaczona jest na podłączenie infrastruktury społecznej do szerokopasmowego Internetu.

Zgodnie z projektem uchwały do instytucji infrastruktury społecznej zalicza się:

·                 placówki oświatowe, internaty dla sierot;

·                 placówki podstawowej i wtórnej opieki zdrowotnej;

·                 zakłady opieki społecznej i instytucje świadczące usługi socjalne;

·                 instytucje kultury (biblioteki, muzea i inne);

·                 centra usług administracyjnych;

·                 lokalne jednostki ratowniczo-gaśnicze.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn