COVID nie przeszkadza rejderom

19 maja 2020. Biuro biznes ombudsmana obserwuje zwiększenie liczby skarg dotyczących działań rejderskich w Ukrainie.

Rejderstwo to kupowanie lub przejmowanie przedsiębiorstw na granicy prawa lub naginając prawo. W czasach pandemii należy być bardziej czujnym i sprawdzać, czy firmą interesują się rejderzy.

Biuro Rzecznika Praw Przedsiębiorców w Ukrainie obserwuje zwiększenie liczby skarg, związanych z działaniami rejetsracyjnymi dotyczącymi aktywów przedsiębiorstwa, choć pod względem ilościowym nie wygląda to drastycznie – zaznacza Maryna Pavlenchyk, inspektor w Biurze Biznes Ombudsmana w Ukrainie. Od 12 marca Rada otrzymała 5 skarg dotyczących nalotów rejderskich, z których 3 dotyczyły działań przeprowadzonych podczas ograniczeń kwarantanny. Natomiast od początku 2020 roku biuro otrzymała 8 takich skarg.

Od czasu wejścia w życie dwóch przepisów antyrejderskich – w listopadzie 2019 roku i w styczniu 2020 roku – obserwuje się stały trend zmniejszenia liczby skarg, dotyczących działań rejestracyjnych. Jednak należy zachować czujność, ponieważ kwarantanna związana z epidemią wciąż stwarza ryzyko gwałtownego nalotu na nieruchomości i prawa przedsiębiorstw.

Jak zabezpieczyć swój biznes przed działaniem rejderskim w Ukrainie?

W celu ochrony swoich aktywów właściciele powinni zadbać o pewne środki zapobiegawcze, a także wiedzieć jak skutecznie reagować na atak rejderów. Zapobiec nielegalnym działaniom związanym z nieruchomościami można poprzez wprowadzenie danych dotyczących nieruchomości do rejestru państwowego, uzyskanie numeru katastralnego działki oraz rejestrację zaświadczenia notarialnego zawarcia transakcji. Dla zabezpieczenia praw korporacyjnych istnieją opcje zarówno monitorowania (SMS informowanie lub otwarte bazy danych), jak i niektórych ustawowych zabezpieczeń (np. kwalifikowany podpis elektronicznego w celu poświadczenia wprowadzanych zmian w uczestnikach / menedżerach).

Przypomnijmy, że od października 2019 roku stanowisko Biznes Ombudsmana w Ukrainie objął Marcin Święcicki- były poseł na Sejm RP, Prezydent Miasta Warszawy i minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Rzecznika Praw Przedsiębiorców w Ukrainie powołano w 2014 roku na bazie porozumienia pomiędzy organizacjami ukraińskich przedsiębiorców, rządu Ukrainy, EBRD oraz OECD. Zajmuje się skargami przedsiębiorców na organy władzy, interweniuje w ich sprawach oraz przygotowuje dla rządu rekomendacje systemowe.

Facebook
Twitter
LinkedIn