Elektroniczna kolejka do przekroczenia granicy

10 grudnia 2021 r. Ukraina wprowadza elektroniczną kolejkę do przekraczania granicy państwowej. Znacznie przyspieszy to proces rejestracji na przejściach kontrolnych, w tym na tradycyjnie problematycznej granicy polsko-ukraińskiej.

O wprowadzeniu elektronicznej kolejki do przekraczania granicy poinformował premier Denys Shmyhal.

„Pomysł kolejki jest dość prosty: rezerwacja czasu, kiedy można przekroczyć granicę. Projekt pozwoli przyspieszyć odprawę na granicy, a pojazdy nie będą bezczynne przez kilka dni” – powiedział szef rządu.

Gabinet Ministrów jest przekonany, że wprowadzenie elektronicznej kolejki, która uprości i przyspieszy przekraczanie kontroli państwowej, przyczyni się do poprawy wizerunku i klimatu inwestycyjnego Ukrainy. Ukraina ma znaczny potencjał transportowy, a ukraińskie przejścia graniczne nie powinny być przeszkodą dla inwestycji- dodawał Szmyhal.

Również w ciągu najbliższych 3 lat zmodernizowanych zostanie 20 istniejących granicznych posterunków kontrolnych oraz wybudowanych 12 nowych. Przewiduje to „Plan działań dotyczący organizacji priorytetowych punktów kontrolnych na lata 2021-2023”. Na jego realizację przeznaczone zostanie prawie 9,9 mld UAH. Z tego 2,6 miliarda UAH będzie potrzebne na budowę nowych punktów kontrolnych, 1,9 mld UAH na odbudowę, 61,6 mln UAH na remonty, 4,9 mld UAH na systemy skanujące, 370 mln UAH na indywidualne systemy monitoringu, kompleksy wagowe – 29,4 mln UAH.

Zgodnie z planem na granicy z Polską planuje się przebudowę punktów kontrolnych Szehyni (planuje się przeznaczyć ponad 530 mln UAH) i Uściługa do 2023 r., a także modernizację i ponowne wyposażenie techniczne PK Jahodyn, Krakowiec i Rawa-Ruska.

Przejścia Kontrolne Biała Cerkiew, Diakowe i Ruska powstaną na granicy z Rumunią. Odbudowa czeka na punkty kontrolne w Dyakowce i Krasnoilsk, a Porubne będzie modernizowane.

Na granicy z Białorusią pojawi się 5 nowych punktów. Dolsk, Domanowe, Pulemets, Pishcha i Wilcha. Planowana jest odbudowa i modernizacja na przejściach Nowe Yarylowiczi i Vystupowiczi, oraz przebudowa punktu Senkivka.

Na granicy z Węgrami pojawią się trzy nowe punkty kontrolne – Dyda, Dzvinkove, Kosino. W latach 2021-2023 Łużanka i Wylok będą przebudowywane, a Czop – modernizowany i doposażany.

Punkt kontrolny Milove powinien pojawić się na granicy z Rosją do 2022 roku. Odbudowuje się punkt Prosyane i modernizuje Bacziwsk.

Planowana jest modernizacja i ponowne wyposażenie techniczne PK Użhorod na granicy ze Słowacją.

Na granicy z Mołdawią pojawi się nowy punkt kontrolny – Bronnitsa. Przewidziana jest modernizacja istniejących punktów – Mamałyga, Mohylew-Podolski, Reni, Platonove, Starokozache.

Sytuacja na przejściach granicznych jest często omawiana na dwustronnych spotkaniach urzędników polskich i ukraińskich. I tak podczas październikowego spotkania ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy – Andrzeja Adamczyka i Oleksandra Kubrakowa – rozmawiano o kolejkach na granicy ukraińsko-polskiej.

Strony zgodziły się na przeprowadzenie niezależnego międzynarodowego audytu pracy służb granicznych i celnych, zidentyfikowanie słabych punktów oraz na podstawie wyników przejmowaniu wspólnych decyzji, które poprawią sytuację na granicy.

Obecnie szereg projektów związanych z granicą polsko-ukraińską objętych jest wkluczony do programu „Wielkie Budownictwo”.

W szczególności są to punkty kontrolne:

▪ rozpoczęcie budowy części pasażerskiej w punkcie kontrolnym Krakowiec;

▪ rozpoczęcie budowy w punkcie kontrolnym Shehyni;

▪ uporządkowanie obszaru obsługi przed posterunkiem Jahodyn.

 Projekty drogowe:

▪ rozbudowa 262-kilometrowej trasy Krakowiec – Lwów;

▪ rozbudowa drogi M-07 Kijów – Kowel – Jahodyn – od granicy do miasta Kowel do kategorii 1a (już naprawiono 16 km przy wjeździe do granicy, kolejne 45 km zostanie zaktualizowane w latach 2021-2022);

▪ zakończono remonty 59 km dróg do granicy w ramach tzw. kredytu polskiego

 Projekty kolejowe:

▪ rozpoczęcie budowy odgałęzienia kolejowego z Polski do Truskawca (jest to kwestia przywrócenia torów kolejowych na terytorium Ukrainy w relacji Malchowice – Nyzankowice);

▪ uruchomienie linii kolei dużych prędkości Kijów-Warszawa (obecnie w trakcie opracowywania projektu studium wykonalności).

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn