1 lipca 2021. Od dziś obywatele Ukrainy mogą legalnie kupować i sprzedawać ziemię rolną.

Ustawa o rynku ziemi została przyjęta przez Radę Najwyższą w marcu 2020 roku, prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ją 28 kwietnia 2020 roku. Ustawa znosi obowiązujące od 1917 r. moratorium na sprzedaż gruntów rolnych.

Oprócz państwa i wspólnot terytorialnych posiadać ziemię będą mogli obywatele Ukrainy.

W pierwszym etapie, od 1 lipca 2021 roku ziemię rolną (do 100 ha) będą mogły kupić tylko osoby fizyczne-obywatele Ukrainy.

W drugim etapie, od 1 stycznia 2024 r., ukraińskie osoby prawne będą miały możliwość zakupu do 10 000 ha.

Cudzoziemcy będą mogli kupować ukraińską ziemię dopiero po podjęciu odpowiedniej decyzji w referendum ogólnokrajowym. Terminu referendum – nie ma. Niezależnie od wyników referendum, cudzoziemcy nie będą mogli kupić ziemię w 50-kilometrowej strefie od granicy państwowej Ukrainy.

Według sondaży socjologicznych zdecydowana większość obecnych właścicieli jednostek nie planuje sprzedaży swoich działek. Prawo do prywatnej własności gruntu jest nienaruszalne.

Grunty rolne w Ukrainie zajmują ponad 70 proc. powierzchni kraju.

Według Państwowej Służby Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy (Derżgeokadastr) powierzchnia zarejestrowanych działek wynosi 32,3 mln ha, z czego 19,9 mln ha jest dzierżawionych. 6,9 mln prywatnych właścicieli posiadających 27,6 mln ha gruntów rolnych, może wystawić działki na sprzedaż. Średnia wielkość działki to 4,5 ha.

Jak podaje Derżgeokadastr, wartość normatywna 1 ha gruntów ornych wyniesie w zależności od regionu od 21 000 do 34 000 UAH.

Według prognoz średni koszt hektara zaraz po otwarciu rynku wyniesie około 50 tys. UAH. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że z roku na rok grunty będą drożeć o 10-15 proc.

Grunty rolne państwowe i komunalne pozostają objęte zakazem kupna i sprzedaży.

Więcej na ten temat u nas na portalu przeczytaj tutaj:

OT