11 czerwca 2021. Państwowa Służba Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy (Derżgeokadastr) opracowuje system monitorowania stosunków gruntowych niezbędny do uruchomienia rynku ziemi.

System udostępni dane z państwowego katastru gruntów i rejestru praw własności do nieruchomości, o transakcjach, podatku gruntowym, o sporach sądowych i dane związane z prywatyzacją.

Funkcjonalność systemu pozwoli na tworzenie i publikowanie danych z monitoringu własności ziemi na poziomie kraju, obwodu lub zjednoczonej wspólnoty terytorialnej .

System pokaże również zakres wahań cen gruntów (od minimum do maksimum), położenie działek, informacje o właścicielach, którzy posiadają ponad  100 ha.

OT