Otwarta bankowość w Ukrainie

1 lipca 2021. Karty pozabankowe i pieniądz elektroniczny. W Ukrainie powstaje rynek usług płatniczych.

30 czerwca Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy nr 4364 o usługach płatniczych. Dokument wprowadza otwartą bankowość w Ukrainie. Ustawa określa ogólne zasady funkcjonowania systemów płatniczych w Ukrainie oraz państwową regulację rynku płatniczego.

Ustawa dostosowuje prawo ukraińskie do prawa Unii Europejskiej i tworzy podstawę prawną do integracji systemu płatności Ukrainy z systemem płatności UE. Umożliwia także zwiększenie ochrony praw użytkowników oraz zapewnia przejrzystość  usług płatniczych, określa prawa i obowiązki użytkowników i dostawców usług płatniczych.

Nowe uregulowania określają wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem dostawców usług płatniczych i uwierzytelniania użytkownika. Od teraz oprócz banków usługi płatnicze (w tym emisję kart płatniczych) mogą świadczyć: instytucje płatnicze, operatorzy pocztowi, instytucje pieniądza elektronicznego i inne.

Według współautora projektu ustawy Olgi Wasilewskej-Smagluk, otwarta bankowość, uproszczone wejście na rynek dla dostawców usług płatniczych, platforma do testowania nowych produktów i usług jest teraz możliwa w Ukrainie. Na rynek ukraiński będzie mógł wejść PayPal, ponieważ teraz zasady działalności będą zbliżone do europejskich.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn