Podatek od luksusu, czyli nadmetrażu

5 lipca 2021. W Ukrainie wprowadzono nowy podatek od nieruchomości. Właściciele mieszkań zapłacą podatek, jeśli powierzchnia mieszkania przekroczy ustalony wskaźnik.

Ten podatek nazywany jest również „podatkiem od luksusu”.

Nowy podatek od nieruchomości zapłaci każdy właściciel nieruchomości mieszkalnej, rodzic lub opiekun prawny, jeśli formalnym właścicielem jest dziecko. Podatek obejmie każdy metr kwadratowy powyżej normy. Normę przekroczą:

  • mieszkania o powierzchni powyżej 60 mkw;
  • budynki mieszkalne o powierzchni ponad 120 mkw;
  • inne typy nieruchomości o powierzchni powyżej 180 m kw.;
  • właściciele mieszkania o powierzchni 300 mkw. lub domu ponad 500 mkw. dodatkowo zapłacą 25 000 UAH.

Jeśli mieszkanie ma wielu właścicieli, każdy właściciel płaci podatek od swojego udziału. Jeśli nieruchomość znajduje się we współwłasności, ale nie jest podzielona w rzeczywistości, podatek płaci jeden z właścicieli za wspólną zgodą.

Zwolnione z podatku będą: sieroty, dzieci niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, członkowie Sił Operacji Specjalnych oraz ich rodziny, przedszkola, szkoły, organizacje wyznaniowe, organizacje społeczne osób niepełnosprawnych.

Wysokość podatku ustalają samorządy. Nie może on jednak przekroczyć 1,5 proc. minimalnego wynagrodzenia na dzień 1 stycznia 2020 r. – czyli 4723 UAH. Podatek za metr kwadratowy mieszkania nie może przekroczyć 70,85 UAH. Kwota płatności w Kijowie – 1 proc. minimalnego wynagrodzenia lub 47,23 UAH za każdy metr kwadratowy.

Zawiadomienie o zapłacie podatku od nieruchomości właściciele mieszknań będą otrzymywać do 1 lipca. Jeśli nie było powiadomienia, osoba musi skontaktować się z organem podatkowym w miejscu rejestracji, zapłacić podatek w ciągu 30 dni od 1 lipca lub 60 dni od dnia otrzymania pokwitowania.

Za opóźnienie płatności do 30 dni trzeba będzie dopłacić 10 proc. kwoty podatku. Przy opóźnieniu dłuższym niż 30 dni- 20 proc. kwoty.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn