Mniejsze zyski sektora bankowego

12 lutego 2021. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) podał informacje o kondycji sektora bankowego w 2020 roku.

W ubiegłym roku zysk netto banków wyniósł 41,3 mld UAH, czyli o 29 proc. mniej niż w 2019 roku. Wtedy zysk wyniósł 58,4 mld UAH.

Kryzys koronawirusowy pogorszył kondycję finansową banków, ale wpłynął na ich wyniki mniej znacząco niż oczekiwano wiosną 2020 roku. Nie wzrosła liczba nierentownych banków. W 2020 r. spośród 73 wypłacalnych banków, 65 banków było rentownych i wypracowało zysk w wysokości 47,7 mld UAH, co pokrywa straty 8 banków na łączną kwotę 6,4 mld UAH.

Gubernator NBU Kirył Szewczenko skomentował: „Pomimo ogólnego spadku aktywności gospodarczej i spadku kosztów finansowania, sektor bankowy Ukrainy pozostaje bardzo rentowny. Zgodnie z wynikami za 2020 r. rentowność operacyjna banków była wysoka, a widoczne straty kredytowe nie były nadmierne. Oczekujemy, że w perspektywie średnioterminowej pozostanie ryzyko obniżenia rentowności banków. Można je częściowo zrekompensować poprzez zwiększenie wydajności operacyjnej. Odpisy na rezerwy będą rzutowały na zyski. W efekcie rentowność banków nieco osłabnie, ale pozostanie na wystarczającym poziomie, aby utrzymać zainteresowanie inwestorów”.

Zysk sektora jest bardzo skoncentrowany: PrivatBank wygenerował 61 proc. wszystkich zysków (25,3 mld UAH), a pięć najbardziej dochodowych banków – 89 proc. zysków.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn