Migracja: potrzeba synergii i uporządkowania

15 czerwca 2021. We wtorek 15 czerwca odbyła się konferencja pt. “Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce” organizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w ramach kampanii społecznej “Partnerstwo i Zatrudnienie”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu M. St. Warszawy, Ambasady Ukrainy w RP, a także reprezentanci agencji zatrudnienia Foreign Personnel Service, firmy Dronehub, Banku BNP Paribas oraz kancelarii adwokackiej Joanna Torbe & Partnerzy.

Marcin Wiatrów, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii podkreślił, że historia migracji obywateli Ukrainy do Polski rozpoczęła się jeszcze przed przyłączeniem Polski do UE, a kluczowymi momentami są wprowadzenie w 2006 r. uproszczonego dostępu do rynku pracy, wydarzenia na Majdanie z 2013 r. oraz pandemia covid-19. Do wzrostu migracji przyczyniły się również rozwój przemysłu w Polsce, spadek bezrobocia i wzrost gospodarczy, co poskutkowało dużym zapotrzebowaniem na pracowników zagranicznych. Jednocześnie Marcin Wiatrów zwrócił uwagę na konieczność przemyślenia dotychczasowej polskiej polityki migracyjnej, a także zwiększenia roli dialogu między Polską a Ukrainą w zarządzaniu migracjami: “Rozpoczęliśmy współpracę z ukraińskim Ministerstwem Pracy w grupie roboczej. Planujemy, że będą to cykliczne spotkania. Pracujemy również nad szeroko rozumianą reformą rynku pracy: zarówno publicznych służb zatrudnienia, jak i kwestii migracyjnych, które chcemy uregulować ustawą o promocji zatrudnienia”.

Karolina Zdrodowska, Dyrektor Koordynator ds. Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego M. St. Warszawy, przybliżyła politykę miasta w stosunku do osób przyjeżdżających, podkreślając otwartość miasta oraz równe szanse i możliwości dla wszystkich. Przykładem wsparcia w adaptacji dla cudzoziemców są działające przy warszawskim Centrum Wielokulturowym punkty pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, kursy językowe. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyjają udostępnienie przez Miasto powierzchni biurowych dla młodych przedsiębiorców oraz liczne inicjatywy akceleracyjne, m.in. Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Pierwszy Sekretarz ds. Konsularnych Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Dmytro Horban ocenił sytuację migrantów z punktu widzenia urzędu konsularnego oraz przedstawił działania, które podejmuje Ambasada, by zabezpieczyć interesy swoich obywateli.

Paweł Kułaga, Prezes Foreign Personnel Service – agencji zatrudniającej ponad 1500 cudzoziemców – zwrócił uwagę na nowe trendy w migracji, m.in. długotrwałe zatrudnienie i zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach, oraz zaprezentował, jak zmienił się profil kandydata do pracy według spostrzeżeń rekruterów po stronie ukraińskiej.

Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla startupów, który daje wiele możliwości rozwoju oraz pozyskania środków inwestycyjnych – podzielił się własnym doświadczeniem Wadym Melnyk, Założyciel i Prezes Dronehub. Niemniej zawiłości biurokratyczne i długi czas oczekiwania na dokumenty pobytowe zniechęcają obywateli Ukrainy do inwestowania w Polsce. 

Cudzoziemcy są bardzo ważną grupą klientów polskich banków, gdyż, jak podkreślił Dyrektor Biura Sprzedaży i Efektywności Banku BNP Paribas, jedna czwarta nowych klientów banku to obywatele Ukrainy. Bank BNP Paribas ma szeroką ofertę dedykowaną zarówno klientom indywidualnym, jak i ukraińskim przedsiębiorcom w Polsce. Dodatkowym atutem jest fakt posiadania w ramach grupy BNP Paribas banku po stronie ukraińskiej. Agnieszka Pełechaty, Dyrektor Segmentu Bankowości Biznesowej BNP Paribas, zaakcentowała, że podstawą współpracy pomiędzy bankiem a klientem biznesowym jest zasada partnerstwa.

Wydarzenie podsumowała Joanna Torbe – Adwokat w Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé & Partnerzy. Mecenas zwróciła uwagę na konieczność lepszego przygotowania systemowego w celu zminimalizowania wpływu nieprzewidywalnych wydarzeń, jakim jest pandemia, na migrację pomiędzy Polską a Ukrainą. Wciąż przed organami państwowymi stoi duże wyzwanie, by uporządkować rynek pracy i uniemożliwić występujące nielegalne praktyki.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn