15 czerwca 2021. Ukraina wprowadza międzynarodowy certyfikat umiejętności komputerowych ICDL. Zajmuje się tym Ukraińskie Stowarzyszenie Specjalistów IT.

ICDL (International Computer Driver Licence) to system, który pozwala certyfikować umiejętności obsługi komputera zgodnie z międzynarodowym standardem. Proces sprawdzania wiedzy zawiera zadania teoretyczne i praktyczne.

Certyfikat ICDL przydaje się przy rekrutacji na uczelnie w wielu krajach, przy zatrudnianiu w prywatnych firmach, podczas szkoleń i sprawdzania wiedzy urzędników służby cywilnej.

Ukraina jest uczestnikiem programu ECDL / ICDL od 2003 roku. W kraju działa sieć centrów testowych, w których można uzyskać potwierdzenie umiejętności.

Zostanie utworzony cyfrowy system uczenia się składający się z 22 modułów szkoleniowych, które obejmują wszystkie niezbędne kompetencje cyfrowe, zgodnie z europejską wizją. Testy i certyfikaty ICDL będą przeprowadzane dla różnych grup ludności.

W Europie ICDL był wcześniej znany jako ECDL (European Computer Driver Licence). W 2019 r. p wprowadzono system ICDL Identity, który połączył ECDL i ICDL.

UNESCO uznaje ICDL jako przykład międzynarodowych ram kompetencji. Jakość i reputacja ICDL opiera się na ponad 20-letnim doświadczeniu w dostarczaniu programów certyfikacyjnych. Certyfikat ICDL jest dostępny w ponad 100 krajach. Jest to sieć ponad 20.000 centrów testowych, które przeprowadziły ponad 70 milionów testów dla 16 milionów ludzi na całym świecie.

OT