Uprościć zasady wjazdu dla przedsiębiorców

16 czerwca 2021. Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Wicepremiera Jarosława Gowina z apelem o uproszczenie procedury wjazdu w celach gospodarczych dla ukraińskich przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy z Ukrainy, będący właścicielami firm w Polsce albo członkami zarządu tych firm, a także przedsiębiorcy przyjeżdżający w celach biznesowych, narażają się na ryzyko odmowy wjazdu na granicy polsko-ukraińskiej, co jest związane z ograniczeniami wprowadzonymi na czas pandemii. Skutkuje to rezygnacją wielu przedsiębiorców ukraińskich z przyjazdu do Polski, co ma negatywny wpływ na dwustronne relacje gospodarcze.

W związku z zaistniałą sytuacją Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota zwrócił się do Jarosława Gowina z prośbą o umieszczenie ukraińskich przedsiębiorców w kategorii osób uprawnionych do wjazdu do RP.

W tym celu PUIG proponuje wypracować jednolite wymogi do dokumentów, potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz zaproszeń od partnerów po polskiej stronie w przypadku krótkotrwałych przyjazdów biznesowych.

„Ograniczenia nie powinny wpływać na działalność firm oraz aktywność ich przedstawicieli przyjeżdżających do Polski w celach biznesowych” – podkreśla w liście Jacek Piechota.

Przypominamy, że obecnie prawo wjazdu do Polski mają jedynie przedsiębiorcy zagraniczni, którzy zostali notyfikowani przez akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną i uzyskali zgodę ministra właściwego do spraw zagranicznych na taki przyjazd. Jest to skomplikowana i długotrwała procedura, która wyklucza możliwość wjazdu dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn