Migranci największym inwestorem

5 listopada 2020. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) oszacował, że wielkość miesięcznych przekazów pieniężnych ukraińskich migrantów zarobkowych we wrześniu 2020 r. wzrosła o 5,6 proc. – do 1,1 mld USD w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

NBU poinformował również, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. – w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku- wielkość prywatnych przekazów pieniężnych do Ukrainy zmniejszyła się o 2,5 proc. (do 8,48 mld USD). Większość przelewów, według NBU, przeszła przez konta banków -korespondentów. Było to 3,39 mld USD, czyli 40 proc. wszystkich przelewów.

Ukraińcy pracujący zarobkowo za granicą są największymi inwestorami „zagranicznymi” w swoim kraju. Według Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Ukrainie w 2019 roku wyniosła 3,1 mld USD, zaś w 2018 roku 2,3 mld USD. Skumulowana wartość FDI wyniosła w 2019 roku około 49 mld USD. Głównymi inwestorami w Ukrainie są Cypr, Holandia, Wielka Brytania, Niemcy i Szwajcaria. Ocenia się, że większość FDI z tych krajów to de facto pieniądze ukraińskich i rosyjskich oligarchów.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn