12 maja 2021. Wołodymyr Taftaj, Przewodniczący Państwowej Agencji Kosmicznej Ukrainy (PAKU), podzielił się planami Ukrainy na najbliższe lata.

Priorytetowym zadaniem dla Agencji jest wyniesienie na orbitę Ziemi ukraińskiej satelity Sicz-2-30. W tej chwili satelita został już opracowany i przechodzi listę testów oraz kontroli. Zakończenie prac technicznych i przygotowawczych oczekuje się w październiku, a wyniesienie na orbitę okołoziemską w grudniu tego roku. Start odbędzie się z wyrzutni SpaceX. To jeden ze wspólnych projektów z Europejską Agencją Kosmiczną (EAK), który zostanie włączony do europejskiego programu wymiany danych satelitarnych. W planach Ukrainy jest również pełnoprawne członkostwo w EAK.

Do 2025 r. planowane jest wyniesienie jeszcze 6 satelitów, co pozwoli stworzyć „konstelację satelitów’ do monitorowania powierzchni Ukrainy. Głównym zadaniem sieci satelitów będzie teledetekcja, czyli fotografowanie powierzchni Ziemi z kosmosu. Zebrane dane będą wykorzystywane m.in. do celów obronności i bezpieczeństwa, wczesnego wykrywania klęsk żywiołowych (pożary, powodzie) oraz prognozowania zbiorów. Ponadto „będzie można zapobiegać nieuprawnionemu użytkowaniu lasów, wylesianiu, wykorzystaniu zasobów wodnych, pożarom, ponieważ dzięki satelitom informacje można uzyskać szybciej, gdy problem dopiero się zaczyna” – podkreślił W. Taftaj.

Najbardziej ambitnym zapowiedzianym celem jest stworzenie własnego ukraińskiego kosmodromu. Nie określono jednak miejsca i szczegółowych planów budowy. Natomiast realizacja całego programu kosmicznego na 5 lat wymaga ok. 540 mln USD środków budżetowych oraz dodatkowo oczekuje się także inwestycji od partnerów i podmiotów prywatnych.

  • W dniu 29 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Ukraińsko-Polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. W ramach przygotowań do wydarzenia przeprowadzono spotkanie Ukraińsko-Polskiej Grupy roboczej ds. wykorzystania przestrzeni kosmicznej, podczas którego omówiono możliwości współpracy w ramach teledetekcji Ziemi, wynoszenia satelitów na orbitę oraz budowy wspólnego nośnika rakietowego. Jeszcze w październiku 2018 r. zostało zawarte porozumienie między Polską Agencją Kosmiczną i Narodowym Centrum Kontroli i Testowania Urządzeń Kosmicznych Państwowej Agencji Kosmicznej Ukrainy. Kooperacja obejmuje wymianę informacji i doświadczeń, realizację wspólnych projektów naukowych i technicznych, prowadzenie programów szkoleniowych i wymianę ekspertów oraz organizację wspólnych wydarzeń naukowych i konferencji.

Valentyn Honcharenko