PGNiG kupuje spółkę w Ukrainie

13 maja 2021. PGNiG planuje zakup ponad 50 proc. w sp. z o. o. Karpatigazvidobuvannya, należącej do ukraińskiej grupy Energy Resources of Ukraine (ERU).

Komitet Antymonopolowy zadecyduje czy zezwolić spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. (Warszawa, Polska) na nabycie udziałów w spółce z o.o. Karpatigazvidobuvannya (Kijów, Ukraina), co zapewniłoby przewagę głosów w spółce. Karpatigazvidobuvannya należy do ukraińskiej grupy  Energy Resources of Ukraine.

Energy Resources of Ukraine specjalizuje się w przedsięwzięciach ukraińskiego sektora energetycznego. ERU należy do Jarosława Mądrego i Dale Perry.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, a także importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, produkcją ciepła i energii elektrycznej, a także świadczeniem usług geofizycznych i wiertniczych. Jej spółki zależne prowadzą działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Norwegii i Pakistanie, sprzedają gaz w Niemczech oraz prowadzą handel LNG ((skroplony gaz ziemny) poprzez biuro w Londynie.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn