Szara strefa rośnie

30 czerwca 2021. Według wstępnych wyliczeń, szara strefa ukraińskiej gospodarki w 2020 roku osiągnęła poziom 30 proc. PKB. W 2019 roku miała równowartość 27 proc. PKB.

Ministerstwo Gospodarki ocenia, że ucieczka do szarej strefy wynikała ostatnio z kryzysu pandemicznego i niepewności o jutro własnego biznesu. 

Wskazało też czynniki systemowe, które utrzymują szarą strefę gospodarki w Ukrainie. To niski poziom ochrony praw własności, niedostateczna ochrona praw inwestorów, niewystarczający poziom ochrony własności intelektualnej, niedoskonałość systemu sądownictwa, wysoki poziom korupcji oraz działalność gospodarcza i handlowa prowadzona z niekontrolowanych przez Ukrainę wschodnich terytoriów państwa.

OT

 

Facebook
Twitter
LinkedIn