Poprawa ratingu Ukrzaliznyci

17 czerwca 2021. Agencja Standard & Poor’s zmieniła rating kredytowy Ukrzaliznyci (UZ) z „negatywnego” na „pozytywny”.

Na początku kwietnia agencja ratingowa Standard & Poor’s podjęła decyzję o obniżeniu ratingu Ukrzaliznyci z B- do CCC. Następnie w maju agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła długoterminowy rating kredytowy Ukrzaliznyci na liście Rating Watch Negative (RWN) ze względu na ograniczoną płynność.

Pod koniec maja UZ sfinalizowała umowę z SBERBANK JSC związana z częściową zmianą harmonogramu spłaty zadłużenia wobec banku, a także znacząco poprawiła warunki tych kredytów. Podobno kredyty z tego banku zostały zaciągnięte przez Ukrzaliznycie w celu sfinansowania przygotowania infrastruktury do Euro 2012.

Ukrzaliznycia pracuje nad kilkoma opcjami refinansowania zadłużenia w SBERBANKu JSC. Spółka jako uczestnik międzynarodowego rynku kapitałowego nadal kieruje się zasadą odpowiedzialnego podejścia do swoich zobowiązań dłużnych i w pełni wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań dłużnych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn