Rodzinne gospodarstwa mleczne

14 sierpnia 2020 r. Rodziny i gospodarstwa rolne z regionu winnickiego mają możliwość przyłączenia się do projektu Rodzinne Gospodarstwa Mleczarskie. Projekt jest realizowany przy wsparciu rządu Szwecji i UNDP w Ukrainie, w ramach projektu „Wzmocnione partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Głównym celem projektu jest rozwój hodowli bydła mlecznego i lokalnych mleczarni. Dzięki projektowi gospodarstwa otrzymają nieoprocentowany kredyt na budowę gospodarstwa, a także środki na zakup sprzętu. Zwroty kredytu rozpoczynają się po uruchomieniu farmy.

Projekt zapewnia wsparcie finansowe na założenie farmy, pokrywa koszty prac budowlanych, wyposażenia, zakupu bydła. Pożyczkę na zakup sprzętu – właściciel zwraca w wysokości 50 proc. w ciągu 4 lat w równych ratach, począwszy od drugiego roku współpracy, pozostałe 50 proc. to pomoc bezzwrotna.

Fundusze na bydło są zapewnione w wysokości 22 tys. UAH na 1 sztukę z roczną spłatą w równych ratach przez 4 lata, począwszy od drugiego roku współpracy.

W ramach projektu eksperci świadczą usługi weterynaryjne i zootechniczne, doradzają w zakresie zbioru pasz, żywienia, przygotowania diety zwierząt, zapewniają wsparcie prawne oraz prowadzą szkolenia.

Do 2026 roku planowane jest utworzenie 100 klastrów rodzinnych gospodarstw mleczarskich, 300 spółdzielni mleczarskich, 5 000 rodzinnych gospodarstw mleczarskich i w konsekwencji aż 20 000 miejsc pracy.

Według informacji inicjatora projektu na Ukrainie, Mleczarni Regionu Rówieńskiego Ukrmilkinwest, od czerwca 2020 roku działają już 34 rodzinne gospodarstwa mleczarskie, 17 jest w budowie, rozpatrywanych jest 210 wniosków. Projekt ma wszelkie szanse, aby stać się jednym z motorów rozwoju obszarów wiejskich na Ukrainie.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn